ผลงาน เพลงมาร์ทกาฬสินธุ์ [2011-08-22]  
        
  คณะผู้จัดทำ :  
 
 
  ผลงาน ตะลอนทัวร์ โดโนเสาร์กาฬสินธุ์ แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อการสาธารณสุข [2011-08-22]  
        
  คณะผู้จัดทำ :  
 
 
  ผลงาน ผลงานและการประกวด สุขศาลากาฬสินธุ์ [2011-08-22]  
        
  คณะผู้จัดทำ :  
 
 
  ผลงาน อสม.ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม [2011-11-08]  
        
  คณะผู้จัดทำ :  
 
 
  ผลงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม [2011-10-29]  
        
  คณะผู้จัดทำ :  
 
 
  ผลงาน สสจ.กาฬสินธุ์ช่วยน้ำท่วมนนทบุรี [2011-11-09]  
        
  คณะผู้จัดทำ :  
 
 
  ผลงาน เชิญร่วมงาน มหกรรมสุขภาพดี วิถีพอเพียง ปีที่ ๒ ร้อยแก่นสารสินธุ์ วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2554 ณ บึงพลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด [2011-11-15]  
        
  คณะผู้จัดทำ :  
 
 
  ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสิ่งแวดล้อม [2012-07-19]  
        
  คณะผู้จัดทำ :  
 
 
  ผลงาน นำเสนอผลงานการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ [2011-12-14]  
        
  คณะผู้จัดทำ :  
 
 
  ผลงาน รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ที่อำเภอกมลาไสย ๒ เมษายน ๒๕๕๕ [2012-04-19]  
        
  คณะผู้จัดทำ :  
 
 
Next Last
จำนวนที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หน้า
 
   
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
  3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทรศัพท์ 0-4381-1561
  E-mail : contact@kalasin.moph.go.th