ระบบจัดการงบประมาณ โครงการตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

 
 
 
ปีงบประมาณ
 
  webpass 2560  
   
   
     
 
 
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

version 3.1

bootstrap

 
   
   
 
 
เข้าสู่ระบบ WEBPASS 2561
ผู้ใช้งาน ::
รหัสผ่าน ::
 
 
 
 
  คู่มือการใช้งานระบบแบบสรุปการเบิกจ่ายเงินโครงการตามปีงบประมาณ PDF