จำนวนธุรกิจที่ลงทะเบียนทั้งหมดของจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกรายอำเภอ บน เว็บไซต์ ไทยชนะ.com ข้อมูล ณ 2021-01-03 16:00:55
# อำเภอ จำนวน ()
1 เมือง 1840
2 ยางตลาด 675
3 ฆ้องชัย 294
4 สมเด็จ 219
5 เขาวง 212
6 ห้วยเม็ก 208
7 กุฉินารายณ์ 180
8 หนองกุงศรี 158
9 ท่าคันโท 145
10 กมลาไสย 133
11 นาคู 116
12 สหัสขันธ์ 109
13 ห้วยผึ้ง 84
14 นามน 64
15 คำม่วง 62
16 สามชัย 58
17 ร่องคำ 55
18 ดอนจาน 50ประเภทกิจการที่ลงทะเบียนทั้งหมดของจังหวัดกาฬสินธุ์ บน เว็บไซต์ ไทยชนะ.com ข้อมูล ณ 2021-01-03 16:00:55
# ประเภทกิจการ จำนวน (ร้านค้า)
1 ร้านสะดวกซื้อ 392
2 ร้านจำหน่ายอาหาร 367
3 ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน 222
4 โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา 154
5 สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต 96
6 หน่วยงานและสถานที่ราชการ 90
7 ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม 74
8 ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง 71
9 ร้านค้าปลีก 69
10 อาคารสำนักงาน / ออฟฟิศ 57
11 ร้านเสริมสวย 54
12 ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม 53
13 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม 49
14 0 38
15 ที่ทำการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ 35
16 ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม หรือทำเล็บ 31
17 ร้านตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี (เฉพาะสระ ตัด ซอยผม แต่งผม) 27
18 การจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 26
19 การให้บริการ 25
20 บริการทางการแพทย์ 25
21 แผงลอย 22
22 บขส. / รถทัวร์ 21
23 ร้านค้าส่งขนาดย่อม 20
24 นวดแผนไทย 20
25 วัด 19
26 สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ 13
27 โรงแรม 13
28 ร้านเกมส์ ร้านอินเทอร์เน็ต 12
29 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ 11
30 ร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม 10
31 ห้างสรรพสินค้า 10
32 ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ 9
33 การสื่อสาร 9
34 รีสอร์ท 9
35 ธนาคาร 8
36 ปั๊มน้ำมัน 8
37 ผับ บาร์ คาราโอเกะ 7
38 ศูนย์การค้า 6
39 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน 6
40 ธนพลทราเวล 5
41 สถานเสริมความงาม 5
42 ตลาดนัด 5
43 รุ่งอรุณ 4
44 ร้านแม่บุญเพ็ง 4
45 ศาสนสถาน อื่นๆ 4
46 สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพึ่งพิง 4
47 ร้านสะดวกซื้อในบริการขนส่ง (เช่น สนามบิน, ปั๊มน้ำมัน) 4
48 ร้านเยาว์รัตน์ 3
49 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ 3
50 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอห้วยเม็ก 3
51 ร้าน 191 Shop 3
52 ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาเรียง 3
53 ร้านข้าวต้มนิดหน่อย 3
54 ธราภรณ์คลีนิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 3
55 บจก.ที.เอส เทเลคอม แอนด์ โอเอ 3
56 ร้านแม่เอิร์น 3
57 โฟโต้ศิลป์ ดิจิตอล 3
58 วิชัย 3
59 ตี๋น้อยเจริญยนต์ 3
60 โรงเรียนบ้านดงหมู 3
61 โรงเรียนหนองบัวกลาง 3
62 ร้านใบบุญ 3
63 โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 3
64 ร้านภคนันท์พานิชย์ 3
65 รพ.สต.บ้านหนองบัวโดน 3
66 กรุงเทพ - แยกวิเชียรบุรี ทะเบียนรถ 15-7699 3
67 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 3
68 ร้านปราณี 3
69 มดแดงมอเตอร์ สาขาหนองแปน 3
70 ร้านยุพิน 3
71 อีฮงมดแดงสาขาคำม่วง 3
72 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา 3
73 แฮร์เฟิร์ส 3
74 ส้มตำหน้าวัด 3
75 กิตติวงศ์ มินิมาร์ท 3
76 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีบุญเรือง 3
77 ร้านเสริมสวยรุ่ง 3
78 ภูวดลออยล์ 3
79 CPF กาฬสินธุ์-ชัยสุนทร 1583 3
80 ร้านสหกรณ์ 3
81 โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 3
82 มัมเบอร์รี่ คาเฟ่แอนด์โฮม 3
83 ร้านวรามหารวย 3
84 ร้านเชิญแวะ 3
85 นายชัย ฤทธิพันธ์ 3
86 โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 3
87 ร้านกุญแจทอง 3
88 ร้านป๊อบคอร์น 3
89 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 3
90 หาดสวนแก้วแคมป์ 3
91 กศน.ตำบลโพนงาม 3
92 บริษัท เซ็นทรัล รุ่งเรือง(โรงแรมชดาวิว) จำกัด 3
93 โรงเรียนสังคมพัฒนา 3
94 โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 3
95 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ 3
96 ร้านเพลินพิศ 3
97 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 3
98 ร้านค้า 3
99 โรงเรียนบ้านจาน 3
100 สำนักทะเบียนอำเภอสหัสขันธ์ 3
101 สุขศาลาบ้านหนองแก่นทราย ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 3
102 ร้านนภารณ์ 3
103 ที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 3
104 ร้านลูกชิ้นไจแอ้นปลาระเบิด 3
105 บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเขาวง 3
106 ร้านนายอินทร์ สาขาโลตัสกาฬสินธุ์ 3
107 สาขา2134 สหัสขันธ์ 3
108 สวนอาหาร 3
109 ร้านทำเล็บ 3
110 ซุปเปอร์มาร์เก็ต 3
111 สนามกีฬา 3
112 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ 2
113 ร้านแดรี่ควีน สาขาโลตัสกาฬสินธุ์ 2
114 เตียกิมเซง​.กาฬสินธุ์​ 2
115 เบนซ์ ซุปเปอร์เซฟ 2
116 Mk restaurant สาขาบิ๊กซีกาฬสินธุ์ 2
117 ร้านมือถือ Boomphone โลตัส กาฬสินธุ์ 2
118 ร้านน้องเกตุ 2
119 โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 2
120 อนงค์ พานิชย์ 2
121 อบรมใบอนุญาตขับขี่/-/วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 2
122 นวพร อาญารักษ์ 2
123 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 2
124 โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 2
125 ร้านแว่นท็อปเจริญ สาขา กุฉินารายณ์ 2
126 ร้านล็อตเตอรี่ เเมคโคร สาขา กาฬสินธุ์ 2
127 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สาขาเขาวง-กาฬสินธุ์ 2
128 สนามแบดมินตันสมเด็จแอดโปรเกรียง 2
129 True shop tescolotus somdet kalasin 2
130 ร้านพิมพ์ใจ 2
131 ร้าน7-11หนองกุงศรี 2
132 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 2
133 ร้านแม่ก้านทอง 2
134 แม่วิรัตน์ 2
135 วัดอนุเขตตาราม 2
136 ตั้งใจหวาน 2
137 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน 2
138 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 2
139 ร้านค้าประชารัฐ บ้านน้ำคำ หมู่ 6 2
140 ร้านแม่ประครอง 2
141 ไอคิว 2
142 จันทร์สด ศรีปัดถา 2
143 พรสมัย 2
144 ร้านค้าชุมชนบ้านหัวหนอง 2
145 แผงลอยจำหน่าย 2
146 ติ๋วตามสั่ง 2
147 ธนาคารออมสินสาขาสมเด็จ 2
148 มะลิวัลย์เติมแต่ง 2
149 ดรุณี เสริมสวย 2
150 หอมดียิ่งเจริญพานิช 2
151 ร้านแม่บังอร 2
152 ร้านหนิงหน่อง 2
153 จอม ไชยเสน 2
154 โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 2
155 ร้านค้าพี่อิ๋ว 2
156 ชาญณรงค์ 2
157 ร้านเจ๊ทุมโต้รุ่ง 2
158 Triple C Music Learning Center 2
159 ร้านไพรัตน์ออย 2
160 ถวิลหวังการค้า…หมู่2 2
161 ร้านเสริมสวยนาง ห้วยผึ้ง 2
162 พุฒเจริญพานิชย์ 2
163 ซาลอนบิวตี้ช็อป 2
164 เสริมสวยครบวงจร 2
165 ร้านศศิกาญจน์ 2
166 โรงเรียนนาบงวิทยา 2
167 ร้านน้องดรีมน้องดลปลาเผา ผันน้ำเขื่อนลำปาว 2
168 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอีบุตร 2
169 กาญจนาพานิช 2
170 ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตคลอง11สาขา28 2
171 ชยากร ศรีชาติ 2
172 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 2
173 ร้านค้าชุมชม นากระเดา หมู่ 5 2
174 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวกันเอง สาขาเทศบาล 2
175 ร้านน้องมะเหมี่ยว 2
176 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 2
177 เสริมสวยตังค์ 2
178 โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 2
179 มะลิซุปเปอร์มาร์ท 2
180 ลีชุปเปอร์ 2
181 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย กาฬสินธุ์ 2
182 หนองคูณวินเทจ 2
183 ร้านบัวรมณ์ บริการ 2
184 ป้านางงามพร้อม 2
185 โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 2
186 บ้านผมคุณโอปอล์ 2
187 นครหลวงกลการ 2
188 ชัชวาล 2
189 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะอาดไชยศรี 2
190 ร้านค้าแม่สมพร 2
191 เหรียญทอง 2
192 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางาม 2
193 เสริมสวยคุณน้อย 2
194 ร้านแม่นิด 2
195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 2
196 แม่ละมาย ลาสมศรี 2
197 โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 2
198 ร้านปิ่นเงิน นวดเพื่อสุขภาพ 2
199 M@K 2
200 ร้านก๋วยเตี๋ยวนายชัน 2
201 ร้าน Moom Coffee กาแฟสด&เต้าฮวยนมสด 2
202 ร้านยุพินเภสัช 2
203 ตลาดเพื่อการเกษตรบ้านหนองแซง 2
204 กศน.อำเภอหนองกุงศรี 2
205 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดทรายมูล 2
206 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ 2
207 อารี บังกาโล 2
208 ร้านไก่ตามสั่ง 2
209 จุดบริการอำเภอ...ยิ้ม สำนักทะเบียนสาขาอำเภอเมืองกาฬสินธ 2
210 มาลัย 2
211 โรงเรียน 2
212 โรงแรม ฉัตรฤดี พาร์ควิว 2
213 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 2
214 ร้านน้องหนึ่งพานิชย์ 2
215 การประชุมแลกเปลี่ยนการดูแลเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม 2
216 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด 2
217 องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี 2
218 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 2
219 ร้านสายฝน 2
220 แม่รวยตำนัว 2
221 ร้านแม่กอง 2
222 งานทะเบียนและประมวลผล ม.กาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง 2
223 ร้านยายลอน 2
224 พ่อวีระศักดิ์ 2
225 น้องฟลุ๊ค 2
226 คลินิกนายแพทย์ปฐมพงศ์ 2
227 ร้านยายพันล้าน 2
228 ร้านสายทอง 2
229 ร้านทรัพย์เจริญพาณิชย์ 2
230 ร้านข้าวสวย 2
231 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวกันเอง สาขาสมเด็จ 2
232 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง 2
233 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฆ้องชัย 2
234 ร้านยายตุ๋ยส้มตำ 2
235 บริษัท โตโยต้ากาฬสินธุ์ จำกัด สำนักงานใหญ่ 2
236 โรงเรียนบ้านโนนศาลา 2
237 ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านดอนม่วง 2
238 วัดป่าภูผาสวรรค์ 2
239 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไท-เทคกาฬสินธ์ุ 2
240 โรงเรียนโคกเครือวิทยา 2
241 โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 2
242 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 2
243 กรรณิการ์ชุปเปอร์ 2
244 ร้านน้องเฟรม 2
245 เสริมสวยออ 2
246 ร้านพ่อสิน 2
247 ร้าน ยายจอย 2
248 ร้านเสริมสวย F friend hair 2
249 ร้านสามแจ๋ว 2
250 โรงเรียนบ้านชาด 2
251 ร้านโชคภูมิพัฒน์ 2
252 ส.เจริญการค้า 2
253 ร้าน ส้มตำหน้ามอ 2
254 ร้านเสริมสวยอ๊อกซาลอน 2
255 3 อ.การค้า 2
256 ร้านเมตตา 2
257 ร้านป้ารุน 2
258 เทียนส่องประกาย 2
259 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 2
260 ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่มณี 2
261 ร้าน พี พี โตรุ่ง 2
262 แฟมิลี่ 2
263 ร้านตัดผมชาย 2
264 อี้เหวิน สาขานาคู 2
265 ศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจ สาขา บ้านภูฮัง 2
266 25 2
267 Hom cafe coffee - กาแฟร้านต้นไม้ 2
268 หจก.บุญญาณีโภคภัณฑ์ 2
269 ร้านเล็กเจริญฟาร์ม 2
270 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์ 2
271 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 2
272 พรพรรณ 2
273 รพ.สต.มหาไชย 2
274 ที่ว่าการอำเภอห้วยเม็ก 2
275 โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 2
276 โรงเรียนนาทันวิทยา 2
277 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำไฮ 2
278 ไอซ์บิวตี้แอนด์ซาลอน 2
279 ก๋วยเตี๋ยวเรือ แม่สมควร 2
280 ร้านข้ามต้มลงเอย 2
281 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกมลาไสย 2
282 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 2
283 ร้านนันธิดา 2
284 โรงแรมนารายณ์เลอบัว 2
285 น้องมะนาว 2
286 ดีจัง ทุกอย่าง 20 บาท 2
287 ร้านอุ่นใจ 2
288 สุมาลี สุขสนาน 2
289 น้ำดื่มชุมชนคำขาม 2
290 ร้านอุบลปลาเผา 2
291 ร้านไอน้ำ นำโชค กุ้งเผา ปลาเผา 2
292 โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 2
293 เบียร์ซ่า เสริมสวย ทำเล็บ สักคิ้ว 2
294 ต้นกัลยาพาณิชย์ 2
295 ร้านเสริมสวยนุษบาบิวตี้ 2
296 ร้านปูนาอาหารตามสั่ง 2
297 ไอซ์&ดรีม รีสอร์ท 2
298 สำนักทะเบียนอำเภอท่าคันโท 2
299 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 2
300 ร้านกองทุนบ้านหนองหวาย 2
301 ร้านเย็นจิตร 2
302 โรงเรียนบ้านวังเวียง 2
303 ร้านเจ๊กตง 2
304 ตุ๊ เสริมสวย 2
305 ร้านณัชชา 2
306 สถานตรวจสภาพรถ ห้วยเม็ก 2
307 ร้านทองกวงฮะเฮง 2
308 ต๋อยบาร์เบอร์ 2
309 โรงเรียนปากน้ำราษฏร์บำรุง 2
310 โรงเรียนคำไฮวิทยา 2
311 ไก่-พา 2
312 ร้านกะตังค์อินเตอร์เน็ต สาขา โตโยต้า 2
313 ร้านลม มินิมาร์ท 2
314 ร้านตามสั่งแม่พิกุล 2
315 ร้านบ้านหลวง 2
316 โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 2
317 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 2
318 ผึ้งหลวงรีสอร์ต 2
319 ร้านยายเตียง 2
320 สไปร์ทนวดไทยเพื่อสุขภาพ 2
321 ร้านส้มตำยายเขียว 2
322 หจก.แสงตะวันลิสซิ่ง 2
323 สำราญร้านค้า 2
324 ร้านบีเอ็มมินิมาร์ท 2
325 ตลาดนัดชุมชนหนองแวงใต้ 2
326 บ้านบึงบาดาล หมู่3 2
327 การปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง 2
328 แม่สอาด 2
329 กิจดรรมสมทบทุนพัฒนา รพ.ดอนจาน 2
330 ร้านก๋วยเตี๋ยวยายอ้น 2
331 ยายปุ้ย 2
332 ร้านแม่เครือวัลย์ 2
333 ซอน 2
334 แบงค์ลาบเป็ด 2
335 ร้านป้าดาว 2
336 ตลาดนัดคลองถมวันอังคาร ท่าคันโท 2
337 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 2
338 ร้าน เเม่นางลาบก้อย 2
339 ร้านพอใจ 2
340 ร้านอ้ายปาย 2
341 ร้านโอ๋นิยม 2
342 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 2
343 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 2
344 พัชชาก๊อปปี้ 2
345 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสว่างสร้างแสน หมู่ที่ 2 2
346 คุณยุ้ยอาหารตามสั่ง 2
347 ร้านโปรด 2
348 คำดี กาแฟ 2
349 ครัวอิ่ม 2
350 เทศบาลหนองใหญ่นวดเพื่อสุขภาพ 2
351 นัท บาเบอร์ 2
352 ร้านกาแฟเสรีไทย 2
353 โรงเรียน​ชุมชน​นา​จาร​ย์วิทยา​ 2
354 นางวาสนา เนินสุด 2
355 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามชัย 2
356 ร้านเสริมสวยน้องเเป้งบิวตี้ 2
357 ร้านรัชนีกรเจริญพันธ์ 2
358 ร้านอาหารป่า 2
359 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงสมบูรณ์ 2
360 พีเอสสโตร์ 2
361 ร้านเสริมสวยพัชรพร 2
362 ส.วัฒนา 2
363 โรงเรียนบ้านห้วยยางดง 2
364 ร้านยายแต๋ 2
365 โรงเรียนบ้านโพนนาดี 2
366 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวงศรีสวัสดิ์ 2
367 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 2
368 ร้านปุ๊ดอกไม้สด 2
369 ศิริพร พาณิชย์ 2
370 25 GYM 2
371 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 2
372 โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 2
373 ปั๊มแสงศิริปิโตรเลี่ยม 2
374 โรงแรมฮันนี่รีสอร์ท2 2
375 ร้านพ่อหล่อง 2
376 ผ้าม่าน 2
377 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา 2
378 โรงเรียนบ้านจอมศรี 2
379 มนตรานวดเพื่อสุขภาพ 2
380 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 2
381 พีพีมินิมาร์ท 2
382 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ 2
383 อ.กุฉินารายณ์ 2
384 สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ 2
385 บริษัทฟาร์มมาร์ทเทรดดิ้งจำกัด 2
386 ธนาคารธนชาต สาขากาฬสินธุ์ 2
387 ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์ 2
388 เสริมสวยมะตูม 2
389 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุทัยวรรณ 2
390 โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 2
391 อุ๊นวดแผนไทย 2
392 โรงพยาบาลเขาวง 2
393 กิ๊บซี่โมเดิร์นแฮร์ 2
394 ขวัญศิริมินิมาร์ท 2
395 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากาฬสินธุ์ 2
396 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำบง 2
397 บุญพานิชย์ 2
398 โรงเรียน​จินดา​สินธ​วา​นนท์​ 2
399 ทรีเฮาส์ 2
400 ธนาคารออมสินสาขาหนองกุงศรี 2
401 ร้านแสงจันทร์พาณิชย์ 2
402 ร้านจิตรมินิมาร์ท 2
403 ร้านเสียเส้นก๋วยจั๊บ 2
404 โรงแรมปลายฟ้าการ์เด้นอินน์ 2
405 แป๋มอาหารตามสั่ง 2
406 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 2
407 ตำบันลือโลก 2
408 ทายาทอสูร 2
409 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายแตก 2
410 บ้านไม้ชายทุ่ง รีสอร์ท 2
411 ร้านเสริมสวยจันทร์บิวตี้ 2
412 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 2
413 ร้านขายของชำ/ของเบ็ดเตล็ดหนูจันทร์ 2
414 ร้านวสันตลาดสด 2
415 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 2
416 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 2
417 ร้านครัวบ้านเฮา 2
418 ร้านขายของชำสุริยัน 2
419 โรงแรมเกยสุวรรณ์รีสอร์ท 2
420 สิวิไลการค้า 2
421 อ.รุ่งเรือง 2
422 สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี 2
423 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 2
424 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดสิม 2
425 รุ่งอรุณพาณิช 2
426 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 2
427 ร้านขวัญวิสา 2
428 จำหน่ายอาหารจานเดียว 2
429 ร้านอุบล สิทธิสาร 2
430 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 2
431 ร้านโลมา มินิมาร์ท 2
432 ร้านน้องเปรมหมูกระทะ 2
433 ร้านทีเล็กนมสด 2
434 ไก่ย่างวิเชียรบุรี สาขานาคู 2
435 10141 นามน 2
436 ก๋วยเตี๋ยว ริมคลอง 2
437 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบอน 2
438 ซูโก้ยราเมง 2
439 ร้านเสริมสวยขนิษฐาบิวตี้ 2
440 ปากต่อปาก อาหารตามสั่ง 2
441 เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ 2
442 ร้านฮักหอมคาเฟ่ 2
443 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่าคันโท 2
444 ร้านคาเฟ่อเมซอน สาขา ปตท.สมเด็จซัพพลาย 2
445 ร้านแม่แซง 2
446 แสงตาวันลิสซิ่ง 2
447 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขากาฬสินธุ์ 2
448 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 2
449 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 2
450 สำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด 2
451 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 2
452 อิงจันทร์รีสอร์ท 2
453 ร้านค้าประชารัฐ โนนแดงหมู่ 2 2
454 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 2
455 จัดการเรียนการสอน 2
456 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 2
457 สำเนียง​ พาณิชย์​ 2
458 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาอำเภอกุฉินารายณ์ 2
459 กุลชาติพาณิชย์ 2
460 รร.หนองเม็กวิทยา 2
461 ร้านออมทรัพย์ 2
462 ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขากาฬสินธุ์ 2
463 โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 2
464 ร้านชนนิยม 2
465 แงงบาร์เบอร์ 2
466 ร้านเช็คอิน 2
467 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500) 2
468 ร้านครกใหญ่สามพี่น้อง 2
469 ร้านซ่อมแม่บุญเรือง 2
470 ร้านชลมินิมาร์ท 2
471 รพสต.ทรายทอง 2
472 แฮร์คัตบิวตี้ 2
473 รพ.สต.บ้านคำลือชา 2
474 โรงเรียนบุญมีวิทยา 2
475 MILIN cafe 2
476 ร้านปู​ อาหารตามสั่ง 2
477 ร้านนารีวิทย์ 2
478 หจก.บัวขาวศึกษาภัณฑ์ 2
479 ร้านส้มตำพุงเเตก 2
480 โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 2
481 สวนอาหารทวีโชค(ต้มไก่บ้าน) 2
482 แฟชโฮม 2
483 ร้านลาบลุงมี 2
484 ร้านอนงค์ 2
485 Cafe' Amazon ปตท.บจก.รุ่งเรืองชัยสมเด็จ พลังงาน 2
486 ร้านบิ๊กคูณท๊อป 2
487 ครัวแม่หวา 2
488 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจารย์ 2
489 ร้านนงค์นุช 2
490 โรงเรียนท่านาจานวิทยา 2
491 โรงเรียนบ้านจอมทอง 2
492 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2
493 จ่าบาร์เบอร์ 2
494 ร้านคิวมาร์ท 2
495 รรโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 2
496 อันจังหมูย่างเกาหลี 2
497 โรงแรมสวนรักรีสอร์ท 2
498 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาล 2
499 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 2
500 ร้านแม่แนน 2
501 ร้านแม่ทองสา 2
502 อุมาพรรีสอร์ท 2
503 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 2
504 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ วัดปฐมแพงศรี 2
505 ชัยการช่าง 2
506 ร้านแม่บี 2
507 ชิตชัย ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ 2
508 ร้านซินเดีย ช็อป 2
509 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 2
510 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ 2
511 ศูนย์รวมใจ ทางไท ทางธรรม ทางพอเพียง 2
512 Kuhn.To Espresso Bar 2
513 เฮง เฮง เครื่องนอน 2
514 ร้านแม่ปานทอง 2
515 งานแต่งเอี้ยง&อาร์ม​ 2
516 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 2
517 ร้าน​ ณ.นานมกะหนมปัง 2
518 ร้านชูเกียรติบาร์เบอ 2
519 สำนักงานสาธารศุขจังหวัดกาฬสินธุ์(ห้องประชุมปัญญานุสติ) 2
520 รพ.สต.บ้านกอก 2
521 แพรวากาแฟ 2
522 ร้านฉวี 2
523 ครัวปันสุข คาราโอเกะ 2
524 ร้านจิมมี่ เฝอ 2
525 ร้าน เพ็ญเสริมสวย 2
526 สวนสนุกสกิ๊ปปี้แลนด์(สาขาโลตัสกาฬสินธุ์) 2
527 ร้านข้าวขาหมู 2
528 ร้านมลิวรรณ 2
529 ร้านบัววัง 2
530 ปราณี โนนเวียงแก 2
531 อ้อยบิวตี้ 2
532 ร้านข้าวมันไก่คุณธวัช 2
533 โรงแรมเกื้อพิมาน 2
534 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด สาขาหนองกุงศรี 2
535 ธงชัยบาร์เบอร์ช้อป 2
536 บ้านแซงบาดาล 2
537 ร้านอาหารเกาหลี In Seoul 2
538 ร้านค้าพ่ออารีย์ ทระทึก 2
539 ร้านยายแตน 2
540 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 2
541 โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ 2
542 B coffee shop 2
543 สตั้นคลับแอนบิวตี้ 2
544 ห้างทองกรุงเทพเยาวราช 2
545 หจก.ตกเซ้งเครื่องเขียน 2
546 ร้านรัตนาพาณิชย์ 2
547 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอสหัสขันธ์ 2
548 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหิน 2
549 ร้านดีเด้อ 2
550 เจ้ไข่ ก๋วยเตี๋ยวจอบกิน 2
551 ร้านนิรมล​ อันเนตร​ 2
552 ร้านลำดวนน้ำปั่น 2
553 ร้านกาแฟสดสวนปาล์ม 2
554 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวกันเอง สาขาห้วยผึ้ง 2
555 ต้อยเนื้อย่าง&อาหารตามสั่ง 2
556 ร้านจุฑาทิพย์มินิมาร์ท 2
557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคู 2
558 ร้านชาบูอินดี้ สาขาโลตัสสมเด็จ 2
559 ร้านขนมครก 2
560 csc big c kalasin 2
561 โซลไท่หมัอไฟเกาหลี 2
562 Umay+สาขาบิ๊กซีกาฬสินธุ์ 2
563 ร้านพีเอโฟน สาขาบิ๊กซีกาฬสินธุ์ 2
564 ร้านแม่มิล 2
565 ไรนวดแผนไทย 2
566 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์สาขากาฬสินธุ์ 2
567 ร้านปลาทูทิพย์ 2
568 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยผึ้ง 2
569 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจาน 2
570 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวกันเอง สาขากมลาไสย 2
571 ร้านมะพร้าวปั่นนมสด 2
572 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง 2
573 โฟล์คโมบาย 2
574 ร้านส้มตัมน้องฟาง 2
575 เจ้ดา 2
576 ดีโป้กุฉินารายณ์ 2
577 ร้านแว่นท็อปเจริญสาขาโลตัสสมเด็จ 2
578 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ 2
579 รพ.สต.บ้านห้วยเตย 2
580 ห้างทองเยาวราชกรรุงเทพสาขาโลตัสกาฬสินธุ์ 2
581 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ 2
582 Amuse cafe 2
583 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุงเก่า 2
584 ร้าน 7-11 สาขายางตลาด 2
585 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร 2
586 ร้านวิชาญ 2
587 ติดหม้อชาบู 2
588 เซเว่นสาขาเขาวง 2
589 ร้านเรือนชมพู 2
590 เซเว่นราชมงคลกาฬสินธุ์ 2
591 ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขากาฬสินธุ์ 2
592 Mikucha 2
593 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สาขากาฬสินธุ์ 2
594 เจ๊ตุ๋ย ส้มตำมือถือ 2
595 ร้านตำกระเทย สาขากาฬสินธุ์ 2
596 เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขานาคู,กาฬสินธุ์ 2
597 Cafe Amazon สาขา ปตท.กุฉินารายณ์-โพนทอง 2
598 เทสโก้ โลตัส สาขา กุฉินารายณ์ 2
599 ร้าน Meat U หมูสด 2
600 ที่ว่าการอำเภอห้วยผึ้ง 2
601 ศุภกิจครัวบ้านช่าง 2
602 ร้านยายแดง 2
603 ร้านขายยา 2
604 โฮมสเตย์ 2
605 สนามที่เพื่อออกกำลังกาย 2
606 ลานพื้นที่กิจกรรมสาธารณะ 2
607 สถาบันการเงิน 2
608 สถานบริการอาบ อบ นวด โรงน้ำชา 2
609 ตลาด 2
610 จุดพักรถ 2
611 สถานที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิมหรือค่ายมวย 2
612 สถานที่ออกกำลังกาย 2
613 ร้านกองทอง 1
614 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ชิสเทม จำกัด 1
615 ร้านแม่ปิ่น​ นาสินพร้อม 1
616 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 1
617 ตัดผมชาย 1
618 ร้านเทียนชัยเพื่อนอีสาน2020 1
619 ดีดีมาร์ท 1
620 คำภูเนื้อย่าง 1
621 ศาลาประชาคมบ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ ๘ 1
622 ครัวเจ๊นงค์ 1
623 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 1
624 จุดจอดสมเด็จ 1
625 รับบริจาคโลหิต 1
626 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวกันเอง สาขาถีนานนท์ 1
627 ร้านแว่นท๊อปเจริญ สาขาหนองกุงศรี 1
628 ร้านนั่นน่านพาณิชย์ 1
629 เพชรชรินทร์ 1
630 ห้างทองแสงสว่างสาขาแม็คโครกาฬสินธุ์ 1
631 ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาอรุณี 1
632 โรงเรียนบ้านบัวขาว (พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 1
633 ร้านสมัย 1
634 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1
635 มดแดงมอเตอร์ สาขาห้วยเม็ก 1
636 ร้าน7-11วงเวียนน้ำพุ 1
637 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 1
638 ดีแทคกาฬสินธุ์พลาซ่า 1
639 07477 หลังตลาดสมเด็จ 1
640 โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 1
641 ร้านโชคทวี 1
642 ร้านค้าประชารัฐบ้านเดชอุดม 1
643 ร้านณรัฐพลเยี่ยม 1
644 ร้านค้าชุมชนหนองแวงใต้ 1
645 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1
646 ร้านแก้วเพชรโฟนสาขาบิ๊กซีกาฬสินธุ์ 1
647 โอนิ มิ้ลค์ แอนด์ ที สาขากาฬสินธุ์ 1
648 โรงเรียนบ้านดินจี่ 1
649 บุญฑริก มินิมาร์ท 1
650 J&t express สาขาฆ้องชัย 1
651 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาคู 1
652 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย 1
653 ยอดไชยพาณิชย์ 1
654 นาทองมินิมาร์ท 1
655 ธนาคารทหารไทยสาขากาฬสินธุ์ 1
656 samsung 1
657 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 1
658 ริมคลอง ลาบก้อย 1
659 ร้าน เพียงออ 1
660 โรงเรียนบ้านนากระเดา 1
661 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 1
662 โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 1
663 ร้านลุงแสงลาบก้อย 1
664 วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย 1
665 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 1
666 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 1
667 โรงเรียนบ้านนาทัน 1
668 โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 1
669 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ 1
670 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดครอง 1
671 โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาที่1บ้านดานเม็ก 1
672 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างบ้านแก 1
673 รพ.สต.บ้านดงอดม 1
674 JBบิ้วตี้ 1
675 พี.เคโมบาย ขายโทรศัพท์ 1
676 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 1
677 7-11 ถนนพยาบาล 1
678 ร้านป้อมอาหารตามสั่ง 1
679 บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) สาขา บิ๊กซีกาฬสินธุ์ 1
680 แว่นท็อปเจริญสาขากาฬสินธุ์พลาซ่า 1
681 ร้านบ้านเฝอ 1
682 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมูล 1
683 เทศบาลตำบลคำบง 1
684 ร้านมะยุรา 1
685 บุญตา 1
686 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม 1
687 หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ 1
688 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 1
689 ร้านค้าประชารัฐ บ้านโพธิ์แสง หมู่ 7 1
690 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 1
691 โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 1
692 รพ.สต.หนองสรวง 1
693 โรงเรียนกมลาไสย 1
694 Thep Runner Cafe 1
695 เจ๊อร อาหารตามสั่ง 1
696 ร้านถนอมทรัพย์ 1
697 ไพบูลย์ 1
698 ฮ่องเต้ 1
699 บายพาส2ตรวจสภาพ 1
700 ร้านเอ็นดู 1
701 ร้านโอ๋ครับ 1
702 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 1
703 โรงเรียนหนองบัวโดน “วรนารถประชานุกูล” 1
704 ร้านเต็งหนึ่ง 1
705 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 1
706 ร้านชาบูกูเอง 1
707 โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 1
708 โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 1
709 สามพี่น้อง 1
710 ร.ร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1
711 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาสหัสขันธ์(กาฬสินธุ์) 1
712 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 1
713 น้องโฟกัส 1
714 ร้านเสริมสวยหมวยชาลอน 1
715 ร้านสองพี่น้อง 1
716 เสริมสวยน้อง 1
717 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสูงเนิน 1
718 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 1
719 โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 1
720 ร้านแม่เพิ่มพูน 1
721 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำบุ้น 1
722 วิรัช การค้า 1
723 ครัวเจ๊ต๋อย 1
724 ร้านค้าประชารัฐ ม.8 1
725 ร้านแม่นา 1
726 ร้านสมปอง 1
727 กาแฟอารมณ์ดี 1
728 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว 1
729 โรงพยาบาลท่าคันโท 1
730 ร้านราดหน้าซูปเปอร์ 1
731 ร้านแม่เตรียม 1
732 ร้านป.เจริญทรัพย์ 1
733 บริษัทประมวลไทร์โปรเซอร์วิส 1
734 บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส สาขากุฉินารายณ์ (SKNR) 1
735 ไพรัตน์ รุ่งเรือง 1
736 ร้านพัชรี 1
737 บัวทองฟาร์ม 1
738 ร้านปูเปรี้ยวเสริมสวย 1
739 โคโค่นัทคาเฟ่ 1
740 สายทองการค้า 1
741 เทศบาลตำบลอุ่มเม่า 1
742 Goodแหนมเนือง สาขากาฬสินธุ์ 1
743 บริษัท วิเศษเอ็กเซล จำกัด 1
744 ร้านมะพร้าวปั่นโป๋ 1
745 ยายหงษ์ 1
746 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโดน 1
747 โรงเรียนหนองหัวช้าง 1
748 คุณแม่แดงการค้า 1
749 ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย 1
750 ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกุงศรี 1
751 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวงดง 1
752 ร้าน​เสริมสวย​ 1
753 ร้านมารวยพาณิชย์ 1
754 แม่คำพัน 1
755 เรือนชมพูหมูย่างเกาหลี 1
756 ร้านผักหวาน 1
757 โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 1
758 โรงเรียนแจนแลนวิทยา 1
759 เล็กอาหารตามสั่ง 1
760 ธนาคารกรุงเทพ สาขากาฬสินธุ์พลาซ่า 1
761 บ้านตาลฟ้า 1
762 ตลาดสดเทศบาลตำบลกมลาไสย 1
763 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวกันเอง สาขาโต้รุ่ง 1
764 P&Tมินิมาร์ท 1
765 สุกัญญา 1
766 ร้านสุพรรษา 1
767 ถนอมพานิชย์​ 1
768 โรงเรียนคำโองวิทยา 1
769 ธ.นัฐพานิชย์ 1
770 ร้านป้าปิ๊ก 1
771 เทสโก้โลตัสมันนี่เซอร์วิซเซส สาขาสมเด็จ 1
772 เทศบาลตำบลหลักเมือง 1
773 ร้านซ่อมรถ/โรงกลึงภูแกลบ 1
774 ร้านดังกิ้นโดนัทสาขาแม็คโครกาฬสินธุ์ 1
775 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 1
776 ร้านทองแดงพาณิชย์ 1
777 ร้านเจริญ ตลาดโรงสี 1
778 เสริมสวยคุณเก้ย 1
779 เสริมสวยน้องน้ำหวานบิวตี้ 1
780 ร้านค้าประชารัฐบ้านกุดเชือม 1
781 Amazing Salon 1
782 โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 1
783 โรงเรียนแก่งพฤาชัยวิทยา 1
784 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 1
785 ปภาดา 1
786 โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 1
787 ข้าวต้มปลาโฮมฮัก 1
788 แป๋มเขียงเนื้อ 1
789 โรงเรียนเทศบาล ๖ ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1
790 ศูนย์อบรมใบอนุญาตขับรถวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 1
791 เจริญผลเดินรถ จำกัด 1
792 สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกาฬสินธุ์ 1
793 ตลาดอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหลุบ 1
794 ร้านน้องเกตุการค้า 1
795 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 1
796 ร้านกองทุนหมู่บ้านกุดเชือม 1
797 บริษัท อีสเทิร์นไรซ์มิลล์ จำกัด สำนักงานใหญ่ 1
798 แม่ดวง 1
799 เต็มใจ 1
800 โอ่งเงินคอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 1
801 บุญยงค์เภสัช 1
802 ร้านอรุณทรัพย์ 1
803 ธีระรัตน์ 1
804 บ้านบาก หมู่2 1
805 เจริญโชคชัย 1
806 ร้านเสริมสวยขวัญข้าว 1
807 ร้านหนูเกียง 1
808 นฤมล 1
809 ร้านสุมหัว 1
810 เสริมสวยคุณภาพบิวต์ซาลอน 1
811 ร้านเสริมสวยคุณณี 1
812 ร้านเสริมสวยไก่ 1
813 โรงเรียนดอนยานางศึกษา 1
814 ไทยพาณิชย์ สาขากมลาไสย(กาฬสินธุ์) 1
815 การเรียนการสอน โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 1
816 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไฮ 1
817 ร้านน้องมอสปลาเผา ผันน้ำเขื่อนลำปาว 1
818 โรงเรียนนากุดสิม 1
819 ร้านเบญญาภา 1
820 ร้านคำภูเนื้อย่าง สาขา 2 1
821 รัานสำเริงพาณิชย์ 1
822 ณัฐณิชาบิวตี้ 1
823 ร้านแม่บัว 1
824 ร้านล้วนเจริญค้าผ้า 1
825 รัศมีรุ่งเรือง 1
826 ร้านรัศมี 1
827 นายจ๋าบาร์เบอร์ 1
828 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1
829 โรงแรมเปรมปรีดา 1
830 สำนักงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง 1
831 รพ.สต.บ้านหนองแสง 1
832 ช.พานิช2555 1
833 ร้านสมบัติ 1
834 ร้านประยงค์ 1
835 ต้นเงิน ต้นทอง 1
836 ร้าน7-11ตลาดหนองแปน 1
837 ร้านเอกพจน์มือถือ 1
838 พิณอาหารตามสั่ง 1
839 กรมทางหลวงชนบท 1
840 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว 1
841 ร้านแม่สมัย 1
842 ร้านสุรพล 1
843 ร้านเสริมสวยหญิงจืด 1
844 ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสมเด็จ 1
845 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 1
846 ลิลลี่ บิ้วตี้ช็อป 1
847 โรงแรมไพบูลย์เพลส 1
848 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 1
849 หน่อยการช่าง 1
850 ชาลีการค้า 1
851 ร้าน 7-11ตลาดหนองแปน 1
852 รพ.สต.บ้านดงบัง 1
853 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสวาง ตำบลห้วยโพธิ์ 1
854 น้องผัดไทก๋วยเตี๋ยวโอ่ง 1
855 รพ.สต.หัวนาคำ 1
856 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสอ 1
857 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1
858 วินัยบาร์เบอร์ 1
859 ห้องสมุด 1
860 @โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 1
861 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสอ 1
862 ร้านน้องดรีมน้องดลปลาเผา 1
863 โรงเรียนโคกกลางวิทยา 1
864 นางสาว ทองย้อย แสนสัมฤทธิ์ 1
865 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาดนาทม 1
866 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทัน 1
867 ร้านนางพนอม 1
868 ห้างทองวชิระ ห้วยผึ้ง 1
869 ร้านวังปิงปลาเผา 1
870 ร้านท่าคันโทอิเล็คโทรนิคส์ 1
871 ร้านส้มตำแม่ทองมี 1
872 โดโกะ 1
873 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1
874 โรงเรียนนามนพิทยาคม 1
875 ร้านค้าจิดาพา 1
876 โรงเรียนหนองขามวิทยา 1
877 บริษัท สสินธร จำกัด 1
878 ร้านวิชัย2 1
879 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 1
880 ร้านอาหารตามสั่งแม่วรรณภา 1
881 เจ้หนู​มินิมาร์ท​ 1
882 ร้านสุขสันต์สปอร์ต 1
883 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยางดง 1
884 เอวิกาบิวตี้ 1
885 ถุงเงินพาณิชย์ 1
886 ศพด.ทรายทอง 1
887 ร้านพันธ์นวดเพื่อสุขภาพ 1
888 ร้าน เสงี่ยม ลาบ ก้อย 1
889 ร้านน้องไอซ์ 1
890 ร้านเอ็นจอยออนไลน์ 1
891 นงนุชย์ค้าปลีก 1
892 ร้านกิติชัย 1
893 โรงเรียนบ้านผึ้ง 1
894 รัตนภา 1
895 ร้านแม่ทองยุ่น 1
896 โรงพยาบาลสามชัย 1
897 สวนอาหารมะลิ 1
898 ร้านแว่นทิพย์ 1
899 โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 1
900 องค์การบริหารส่วนตำบลแจนแลน 1
901 มะลิหมูสด 1
902 เทศบาลตำบลนิคม 1
903 เบสท์ ซุปเปอร์มาร์ท 1
904 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้ำเกลี้ยง 1
905 เพ็ญสุดา นาธงชัย 1
906 ร้านเรืองไชยศิลป์ 1
907 ร้านเสริมสวย ยายไม บ.นากุง 8 1
908 ร้าน ปรัชญา อาหาร ตามสั่ง 1
909 ร้านจิราพร 1
910 ร้านสุปัญญา 1
911 เก่งบาร์เบอร์ 1
912 สิงห์รุ่งเรือง 1
913 ร้านยายแฟน 1
914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไค้นุ่น 1
915 ร้านกาแฟดอยทิพย์​ สาขาหนองสรวง 1
916 โรงสมเด็จประชานุเคราะห์ 1
917 ร้ายก๋วยเตี๋ยวแม่สมพิศ 1
918 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสมเด็จ 1
919 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสมเด็จ 1
920 ร้านครัวป่า 1
921 ร้านจงดี 1
922 สมบัติ 1
923 ร้านขายชำ/สินค้าเบ็ตเตล็ต กมลพิชญ์ 1
924 แก้มใส 1
925 โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 1
926 ตามสั่งแม่สุพรรณี 1
927 ก๋วยเตี๋ยวชมพู 1
928 ร้านค้าประชารัฐ 1
929 ครัวไทนิคม 1
930 - 1
931 ชัชวาลแอร์ 1
932 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 1
933 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 1
934 ฝนเครื่องครัว 1
935 ร้านแอนน้ำปั่น 1
936 ร้านมานพ 1
937 อรวรรณหญิงบิวตี้ 1
938 ร้านป้าก้อง 1
939 ศูนย์สาธิตการตลาด บ้านจาน หมู่ 1 1
940 จันทร์ดิจิตอล 1
941 ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ครั้งที่16 1
942 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 1
943 ปูดอทเนต 1
944 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 1
945 ร้านสาวแก๊ม 1
946 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า 1
947 อาทิวราภรณ์ 1
948 อ้อเสริมสวย 1
949 นาวาน้ำปั่น 1
950 ร้านแม่รีค้าข้าว 1
951 วนอุทยานภูพระ 1
952 สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ 1
953 ร้านอมรรัตน์ 1
954 ร้านส้มตำกุดน้ำกิน 1
955 ชาร์-ลอง บูทรีค 1
956 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 1
957 สไปแพร เวดดิ้ง แอนด์ ซาลอน 1
958 ร้านค้าแหลมทอง 1
959 ร้านรุ้งเจริญ 1
960 ร้านรสชาคู่ 1
961 ลาบก้อย 1
962 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 1
963 ร้านครัวรัศมี อาหารตามสั่ง 1
964 ร้านหนุ่ยแฮร์ดีไซน์ 1
965 ร้านข้าวหอม 1
966 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 1
967 KT- OPTIC สาขากาฬสินธุ์พลาซ่า 1
968 เทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรส สาขา2426 ถนนทุ่งศรีเมือง 1
969 ครัวคุณอ้อ 1
970 หจก แจใจเพ็ทช็อป 1
971 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 1
972 AIS/Telewiz / โลตัสกาฬสินธุ์ 1
973 บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขากาฬสินธุ์ 1
974 ร้านทองเยาวราชสินทวี 1
975 บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 1
976 IT CITY สาขาโลตัสสมเด็จ 1
977 ธนาคารออมสินสาขาเทสโก้โลตัส กาฬสินธุ์ 1
978 BRICK since 2018 1
979 Happy Phone shop 1
980 ร้านน้ำผลไม้ปั่น 1
981 คาเฟ่ อเมซอน สาขากาฬสินธุ์ปิโตรเลียม (DD308) 1
982 ศิริรัชช์ ศรีปัดถา 1
983 เซเว่นสาขาดอนจาน 1
984 ร้านวิเชียร 1
985 โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 1
986 น้องต้อมส้มตำ 1
987 ร้านป้ากวาง 1
988 ร้านผู้การหมูกระทะ 1
989 น.ส.นงเยาว์ วัฒโน 1
990 กาละแฟสปา 1
991 ร้านต้นเขียวบาร์เบอร์ 1
992 โชคดีมินิมาร์ท 1
993 ร้านน้องแฟ้งค์ 1
994 นัฐกานต์ 1
995 พงษ์เจริญ 1
996 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกศรี 1
997 ร้านน้องแตงโม 1
998 ร้าน สบายดีโต้รุ่ง 1
999 ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลคำม่วง ER 1
1000 บังอรตำแซ่บ 1
1001 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ 1
1002 ตลาดสด 1
1003 ร้านพี่กุ้ง 1
1004 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย 1
1005 นงลักษณ์พานิช 1
1006 ทองพานิชย์ 1
1007 ร้านน้องปอ-ป้อน 1
1008 ครับแม่แรม 1
1009 แว่นท๊อปเจริญ 1
1010 วัดโพธิ์ชัยบ้านดินจี่ 1
1011 ครัวเจ๊เหน่ง 1
1012 แพ วรันพร 1
1013 โรงพบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำสร้างเที่ยง 1
1014 ร้านแม่มาลีวัลย์​ 1
1015 Amazon ปตท.ห้วยเม็ก 1
1016 รพ.สต.บ้านจอมศรี 1
1017 โรงแรมแสนรักรีสอร์ท 1
1018 วรณีแฟชั่น 1
1019 นัมเบอร์วัน 1
1020 ห.จ.ก นิธิยานยนต์ 1
1021 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1
1022 วิทยาลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล 1
1023 ร้านชายสี่หมี่เกี๊ยว สาขาหนองกุงศรี 1
1024 ต๋อมการช่าง 1
1025 ร้านค้าประชารัฐบ้านสะดำศรี 1
1026 ละไม ไชยพรม 1
1027 โรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 1
1028 เจริญทรัพย์ทวี 1
1029 โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 1
1030 โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 1
1031 ดาวรุ่ง 1
1032 ร้านMT STATION 1
1033 ร้านขายของชำ-ของเบ็ดเตล็ต /อาหารสด เบญจนรี 1
1034 รพ.สต บ้านหนองกุงเผือก 1
1035 โรงน้ำดื่มครูมิตร 1
1036 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด 1
1037 ร้านหงษ์ 1
1038 ศศิการยาง 1
1039 เก้ากัสบาร์เบอร์ 1
1040 สถานตรวจสภาพรถเอกชน หนองกุงศรีตรวจสภาพรถ 1
1041 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสมเด็จ 1
1042 โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 1
1043 ร้านครัวนครอาหารตามสั่ง 1
1044 ร้านจุ๋ม 1
1045 ร้านเสริมสวยวรรณรุ่งเรือง 1
1046 ปรสิทธิ์บาร์เบอร์ 1
1047 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้าง 1
1048 ร้านแม่แดง 1
1049 ร้านประชารัฐบ้านหนองกว้างหมู่ที่7 1
1050 โรงเรียนหัวขวาวิทยา 1
1051 ร้านไรตามสั่ง 1
1052 นิอรการเกษตร 1
1053 รพ.สต.บ้านโนนสะอาด 1
1054 หมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง(หมู่บ้านอย 1
1055 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเจริญ 1
1056 นิติพลคลินิกสาขาบิ๊กซีกาฬสินธุ์ 1
1057 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนยานาง 1
1058 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ 1
1059 แม่จันทร์ 1
1060 ตากอากาศ since 2013 1
1061 จริยาบังกาโล 1
1062 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2 1
1063 ภัค stylist 1
1064 โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 1
1065 ร้านป้าได 1
1066 สถานีตำรวจภูธรคำม่วง 1
1067 โรงเรียนบ้านโนนชาด 1
1068 ร้านนรภาร มินิมาร์ท 1
1069 วิลัยวัล 1
1070 ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองสอ 1
1071 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1
1072 ร้านวีโก้มินิมาร์ท 1
1073 บูรชิตคลินิกการพยาบาล 1
1074 ร้านสุวรรณก๋วยเตี๋ยว 1
1075 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเครือ 1
1076 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1
1077 ร้านแม่จุไร 1
1078 โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ 1
1079 ทต.สงเปลือย 1
1080 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน 1
1081 ร้านสุวรรณ์การเกษตร 1
1082 ห้วยผึ้งโอสถ 1
1083 ร้านเอื้อยพรสุกี้เกาหลี 1
1084 โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 1
1085 ศุขศาลา บ้านโคกยาว 1
1086 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไผ่ 1
1087 ร้านแม่กรองทอง 1
1088 ยายรำ น้ำปั่น 1
1089 ร้านอาหารเพื่อน 1
1090 7-11 สาขา ปตท.สามแยกกาฬสินธุ์ 1
1091 ร้านบุญเนือง 1
1092 โรงเรียนบ้านดงมัน 1
1093 โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 1
1094 ร้านแม่มยุรี 1
1095 ร้านสิชัยบริการ 1
1096 คุณนงค์ 1
1097 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 1
1098 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1
1099 โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 1
1100 โรงแรมมาทวีอินน์ 1
1101 ทักษ์ดนัยการค้า 1
1102 สำนักงานสาธารณาสุขอำเภอหนองกุงศรี 1
1103 ร้านโชคทวีทรัพย์ 1
1104 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนขี้ควง 1
1105 โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา 1
1106 โรงเรียนผู้สูงอายุ ทม.กาฬสินธุ์ 1
1107 โรงเรียนหนองแวงแสน 1
1108 วิรัติประดับยนต์ 1
1109 ร้านชัย ไฮโกร 1
1110 โรงเรียนบ้านวังมน 1
1111 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 1
1112 บ้านพักภิรมย์ 1
1113 ลูกน้ำหมูกะทะ 1
1114 ห้องสมุดพิทยาสรรพ์ 1
1115 ชื่ออิสระ 1
1116 แม่บุญศรี 1
1117 บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบิ๊กซีกาฬสินธุ์ 1
1118 แม่นงค์ก๋วยเตี๋ยว​อาหารตามสั่ง 1
1119 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1
1120 ป้าจิ๋ว 1
1121 ร้านเสริมสวยน้องนุ๊กบิวตี้ 1
1122 แซ่บนัว 1
1123 โรงเรียนนักธุรกิจ 1
1124 ร้านแม่จอมใจ 1
1125 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูแล่นช้าง 1
1126 ร้านแม่สำลวย 1
1127 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนนาจาน 1
1128 อบต.เนินยาง 1
1129 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาวง 1
1130 เฟรน์ลี่ 1
1131 ร้านวงเดือนน้ำปั่น 1
1132 สมศักดิ์บาร์เบอร์ 1
1133 บ้านนวดไทยเพื่อสุขภาพ 1
1134 ร้านแม่เพ็ญศรี ไชยชาติ 1
1135 รพ.สต.บ้านนามล 1
1136 คิวท์เพรสบิ๊กซีกาฬสินธุ์ 1
1137 Samsung Shop สาขา บิ๊กซีกาฬสินธุ์ 1
1138 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เทสโก้โลตัสกาฬสินธุ์ 1
1139 แพนบิวตี้แคร์สาขากาฬสินธุ์ 1
1140 ร้านแม่บัวผัน 1
1141 เทสโก้โลตัสเอ็กเพรส สาขากมลาไสย 1
1142 เวียงชัยโฮเต็ล 1
1143 ธนาคารการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 1
1144 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำใหญ่ 1
1145 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 1
1146 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านค้อ 1
1147 ร้านใดมาน 1
1148 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 1
1149 ร้านพี่ปลื้ม มินิมาร์ท 1
1150 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1
1151 โีรงเรียนบ้านห้วยยาง 1
1152 ร้านโตการช่าง 1
1153 ติดต่อราชการ 1
1154 บ้านเกมส์ 1
1155 โรงเรียน/การสอน/การสอนในระดับประถมศึกษา 1
1156 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยสรรพ์ 1
1157 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 3 1
1158 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 1
1159 รีเทิร์น 1
1160 น้องแตงโมกับส้มโอ 1
1161 จงเฮงพาณิชย์ 1
1162 ครัวเจ๊ณี 1
1163 กาญจนาอาหารตามสั่ง 1
1164 หยุยนวดเพื่อสุขภาพ 1
1165 น้องเค้ก บิวตี้ 1
1166 แสงตะวันลิซซิ่ง 1
1167 ร้าน​ ชัยพร 1
1168 ที่ทำการไปรษณีย์เขาวง 1
1169 นางนิ่ม 1
1170 โรงเรียนคำขามวิทยา 1
1171 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1
1172 ร้านทองการ 1
1173 เซเว่น สาขาท่าคันโท 1
1174 MC Jeans สาขาโลตัสกุฉินารายณ์ 1
1175 SHAKG GYM 1
1176 รุ่งโรจน์การพิมพ์ 1
1177 นางมะลิจันทร์ มีชัย 1
1178 ร้านมะลิวัลย์ 1
1179 ร้านศรีประทุม 1
1180 โรงเรียนบ้านห้วยฝา 1
1181 เริงซิวร์บาร์ 1
1182 สถานตรวจสถาพรถ อำเภอใหม่รับรองสภาพรถ 1
1183 ร้านค้าศิริพร 1
1184 ธนาพานิชย์ 1
1185 สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์​ สาขากมลาไสย 1
1186 เเว่นท็อปเจริญสาขานาคู 1
1187 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงใหญ่ 1
1188 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสูง 1
1189 ร้านแว่นท็อปเจริญสาขากาฬสินธุ์ตลาดโต้รุ่ง 1
1190 ดอกไม้ 1
1191 ร้านเมษา 1
1192 เซเว่น-ธัญญา 1
1193 สาธารณสุขอำเภอยางตลาด 1
1194 บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองกุงศรี 1
1195 ร้านนวดฟ้าใส 1
1196 ร้านเสริมสวยอ้อนปิยะพรยืดดัดวอลุ่ม 1
1197 มดแดงมอเตอร์สาขาสมเด็จ 1
1198 กิจกรรมวันสุนทรภู่ควบคู่วันภาษาไทยแห่งชาติ 1
1199 KFC กาฬสินธุ์พลาซ่า 1
1200 มิสเตอร์โดนัท โลตัสกุฉินารายณ์ 1
1201 ร้านอุณาโลม ขนมตาล 1
1202 ร้านแว่นท็อปเจริญสาขาโลตัสกาฬสินธุ์ 1
1203 ร้านแว่นท็อปเจริญ สาขาสมเด็จ(หน้าตลาด) 1
1204 ทรูเซ็นเตอร์แม็คโครกาฬสินธุ์ 1
1205 ร้านต้นโภชนา 1
1206 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ 1
1207 ร้านบาจา สาขากาฬสินธุ์พลาซ่า 1
1208 ร้านบิ๊กคาเมร่าบิ๊กซีกาฬสินธุ์ 1
1209 ร้านแว่นท็อปเจริญ สาขา กมลาไสย 1
1210 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 1
1211 กลุ่มเสื้อเย็บด้วยจักรปักด้วยมือ 1
1212 โรงเรียนสอนขับรถ กาฬสินธุ์ สมาร์ท ไดรเวอร์ 1
1213 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 1
1214 ร้านทิพย์การค้า 1
1215 ร้านเจ๊แดง 1
1216 ศรีไพศาลคาร์แคร์ 1
1217 จันทราพาณิชย์​ 1
1218 บริษัท ทริปเปิลทีอินเทอร์เน็ต จำกัด สาขาสมเด็จ 1
1219 ร้านวิไลพาณิชย์ 1
1220 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำบง 1
1221 โรงเรียนคำม่วง 1
1222 เจริญมินิมาร์ท 1
1223 ตะวันแดงกาฬสินธุ์ 1
1224 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 1
1225 ร้านกาแฟดอยทิตย์ 1
1226 สายใจพานิชย์​ 1
1227 ร้านขายของชำ/ขายอาหาร สุมารี 1
1228 โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 1
1229 บริษัทแม่คำเพียงฟู๊ดแอนด์มาร์เกตติ้ง จำกัด 1
1230 ร้านสุพัฒน์ แก้งมงคล 1
1231 ร้านน้องนัฐ 1
1232 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 1
1233 บอล บาร์เบอร์ 1
1234 มินิมาร์ทพี่นายน้องเน็กซ์ 1
1235 อุดม 1
1236 แจ่วฮ้อนพันธ์อมตะ 1
1237 ร้านตัดผมชายคุณธนาวัฒน์ 1
1238 ร้านข้าวยายเบียบ 1
1239 หจก.ห้างทองเสาวลักษณ์ 1
1240 ฮันนี่รีสอร์ท 1
1241 ร้านสิริลักษณ์ 1
1242 วัชรพงษ์ 1
1243 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 1
1244 ปั๊มมีสุข 1
1245 ร้านแก๊งค์ซ่า ชาบู 1
1246 มดแดงมอเตอร์สาขาท่าคันโท 1
1247 ร้าน คิงคองโฟน สาขาโลตัสกาฬสินธุ์ 1
1248 เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขา 2302 ห้วยผึ้ง 1
1249 ร้านนาเดียเบเกอรี่ 1
1250 ครัวต้นคูณ 1
1251 ร้านประชารัฐบ้านหนองผือพัฒนาหมู่ที่ 9 1
1252 สำนักงานเทศบาลตำบลลำพาน 1
1253 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ 1
1254 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 1
1255 อุไรเภสัช 1
1256 ร้านดาบแหลม 1
1257 ร้านเจ๊อันอาหารตามสั่ง 1
1258 โรงเรียนบ้านห้วยแสง 1
1259 ดาบศิลป์เครื่องนอน 1
1260 ร้านค้า​สหกรณ์​บ้าน​เหล่า​ภู​พาน 1
1261 วัดใต้โพธิ์ค้ำ 1
1262 อรุณีลูกชิ้นปลา 1
1263 จิตรา 1
1264 ร้านภคพร 1
1265 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 1
1266 โรงเรียนบ้านนาคู 1
1267 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 1
1268 ภูมิใจ 1
1269 บลูหน้าซอย 1
1270 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 1
1271 เทศบาลตำบลโพน 1
1272 สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี 1
1273 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้านพัฒนา 1
1274 ร้านพิณญา 1
1275 โรงพยาบาลสัตว์บัวขาว 1
1276 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนจาน 1
1277 ร้านชื่นชมบาร์เบอร์ 1
1278 ร้านแม่ทองศรี 1
1279 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาห้วยผึ้ง 1
1280 ร้านอุ๋ยอาหารตามสั่ง 1
1281 ร้านแชทแอนด์เชียร์ 1
1282 เทสโก้โลตัสเอ็กเพรส สาขาสมเด็จ 1
1283 ร้าน7-11สาขาฆ้องชัย 1
1284 ร้านOriental Princess บิ๊กซีกาฬสินธุ์ 1
1285 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวกันเอง สาขาหนองกุงศรี 1
1286 รสแซ่บ 1
1287 S&P ช้อพโลตัสกาฬสินธุ์ 1
1288 หจก.กาฬสินธุ์เคี่ยงเฮง 1
1289 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวกันเอง สาขายางตลาด 1
1290 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวกันเอง สาขาเลี่ยงเมืองทุ่งมน 1
1291 ร้านเซเว่นอิเลฟเว่น สาขาปตท.LPG กาฬสินธุ์ 1
1292 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก 1
1293 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกุงศรี 1
1294 สวนอาหารน้องมะลิ 1
1295 ร้านค้าประชารัฐ ม.4 โพนนาดี 1
1296 นันธพร พานิช 1
1297 ร้านบ้านเป็ด 1
1298 ร้านดาวเรือง 1
1299 บริษัท พี.ซี.อะไหล่ยนต์ จำกัด 1
1300 ร้านอรวรรณ 1
1301 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบหัวหิน 1
1302 ร้านตะวันบาร์เบอร์ 1
1303 ร้านแม่แสวง 1
1304 ลัย หวังอ้อมกลาง 1
1305 น้องน้ำปั่น 1
1306 วาสนา ภูตาลพบ 1
1307 ผอ บิวตี้ 1
1308 Shong cha สาขาฆ้องชัย 1
1309 Pttor กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ 1
1310 เทศบาลตำบลหนองสรวง 1
1311 PCU รพ.คำม่วง 1
1312 ประชุมผู้ปกครอง 1
1313 บ้านเลขที่ 5 1
1314 ร้านจิ๋วรุ่งเรืองพาณิชย์ 1
1315 ศูนย์คุมองกาฬสินธุ์(ใกล้โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย) 1
1316 แม่ทองสุข 1
1317 ดาวน์นี่ซาลอน 1
1318 ร้านสันติพาณิชย์ 1
1319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนศิลาเลิง 1
1320 พิกุลนวดเพื่อสุขภาพ 1
1321 ร้านเชิญ เครื่องนอน 1
1322 ศูนย์สาถิตการตลาด 1
1323 เสริมสวยคุณพจน์ 1
1324 ร้านก๋วยเตี๋ยว คุณเรียม 1
1325 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1
1326 ร้านศิญากร การค้า 1
1327 ร้านป้านางอาหารตามสั่ง 1
1328 โรงเรียนหนองโนวิทยา 1
1329 แม่สุดตา 1
1330 ร้านพูนสรัพย์ 1
1331 ตลาดSMLกุดยางสามัคคี 1
1332 ร้านทีโอกราฟฟิก 1
1333 ร้านพร้อมบุญทรัพย์หมูสด 1
1334 ชัยเจริญ 1
1335 ร้าน ป้าบู่ 1
1336 ร้านเสริมสวยกุ๊กไก่บิวตี้ซาลอน 1
1337 ตลวดสดเทศบาลตำบลนาคู 1
1338 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ 1
1339 ร้านยำ&ตำไฟแดง 1
1340 สเต็กอินเฮาส์ 1
1341 44507 1
1342 เซเว่นหน้าโรงพยาบาลพระยุพราชกุฉินารายน์(10064) 1
1343 บริษัท​ รุ่งเรืองชัยสมเด็จ​ พลังงาน​ (สาขาสมเด็จ)​ 1
1344 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทองหนองตุ 1
1345 ก.เจริญทรัพย์ 1
1346 FF MART 1
1347 ครัวอิ่มพุง 1
1348 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 1
1349 นิพาพร 1
1350 ร้านกาแฟ ban Kun Ya 1
1351 โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 1
1352 ร้านมณีรัตนา 1
1353 สถานศึกษา 1
1354 ร้ามแบมแบม 1
1355 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1
1356 รัฐวิสาหกิจชุมชนท้ายอาคารผันน้ำเขื่อนลำปาว 1
1357 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสง 1
1358 ร้านน้องต้น 1
1359 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1
1360 โรงเรียนประชารัฐศึกษา 1
1361 ร้านแม่พร 1
1362 ร้านเสริมสวยประภา 1
1363 สำนักงานสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ 1
1364 ร้านชัยพร 1
1365 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1
1366 โรงเรียนบ้านม่วงกุล 1
1367 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอนาคู 1
1368 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้าวหลาม 1
1369 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 1
1370 ร้านสุวารี 1
1371 หจก.ถูกซูเปอร์สโตร์ 1
1372 ทองสุขพานิชย์ 1
1373 ปกครองอำเภอเขาวง 1
1374 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1
1375 ร้านศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหนองขามป้อม 1
1376 ร้านไพเฮงวัสดุ 1
1377 ร้านค้าประชารัฐบ้านหัวนาคำ 1
1378 มงคลเพิ่มพูล 1
1379 โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 1
1380 ร้านสิรินยา 1
1381 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1
1382 เทศบาลตำบลหนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 1
1383 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน 1
1384 ร้านลมโชย 1
1385 ร้านไทยแก้ว 1
1386 ทรงพรห้องพัก 1
1387 โรงเรียนท่อน​สังข์​วิทยา 1
1388 ศูนย์ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1
1389 โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 1
1390 ร้านคูณทรัพย์ 1
1391 ร้านภูอนันต์ หมูสด 1
1392 ร้านคุณนก 1
1393 บริษัท เอ็นซีแอลโปรดักส์ จำกัด 1
1394 ร้านทรัพย์ไสวซุปเปอร์มาร์ท 1
1395 ร้านทวีโชคพาณิชย์ 1
1396 ร้านชวนซื้อ 1
1397 ร้านด่านหันรสเด็ด 1
1398 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 1
1399 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเมือง 1
1400 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอแดง 1
1401 ร้านบูมโฟนสาขาบิ๊กซีกาฬสินธุ์ 1
1402 ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ 1
1403 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวกันเอง สาขาหนองแปน 1
1404 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ 1
1405 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 1
1406 ร้านแม่หนูแหวน 1
1407 น้องเนยบิวตี้ 1
1408 บริษัท สยามนิสสันกาฬสินธุ์ จำกัด 1
1409 ร้านเจ๊อ้อยปลาเผา ผันน้ำเขื่อนลำปาว 1
1410 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจิก 1
1411 ร้านชนิดา 1
1412 7-11 สาขาห้วยเม็ก 1
1413 สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ 1
1414 ร้าน7-11pttor กาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ 1
1415 โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 1
1416 ก๋วยเตี๋ยวเรือบางเวลาคำใหญ่ 1
1417 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1
1418 ร้านมนัสนวดไทยเพื่อสุขภาพ 1
1419 จารวีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 1
1420 ร้านครูไก๋ 1
1421 ร้านชัยโอชา 1
1422 KT-​optic​ สาขา​บิ๊กซี​ กาฬสินธุ์​ 1
1423 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1
1424 ร้านโบตั๋น โภชนา 1
1425 ศรีจินดาเภสัช สาขาฆ้องชัย 1
1426 อนงค์ ยิ่งเจริญ 1
1427 ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ 1
1428 ร้านครัวคุณนก ส้มตำ อาหารตามสั่ง 1
1429 ร้านปิยวัฒน์ 1
1430 ร้านน้องมังกรหยก 1
1431 สำนักงานเทศบาลตำบลนาจารย์ 1
1432 PP Phone 1
1433 ร้านแม่หนูกร 1
1434 ร้านขายอาหารสด/ขายของเบ็ดเตล็ต บัวทอง 1
1435 นวรัตน์ 1
1436 น้องแผ่นดิน 1
1437 คำแก้วมาร์ท 1
1438 ร้านช่างบรรณ์ 1
1439 ร้านตัดผมป๋าชาติ 1
1440 ร้านอาหารโอเค 1
1441 ร้านยายประกอบเสริมสวย 1
1442 โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 1
1443 มะลิยนตรกิจ 1
1444 ร้านเเม่มองดี 1
1445 งานบุญหนองแห้ว หมู่ที่ 5 1
1446 เทศบาลตำบลมหาไชย 1
1447 ร้านขายของชำ 1
1448 ศูนย์อาหารบิ๊กซีกาฬสินธุ์ 1
1449 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวกันเอง สาขาเขาวง 1
1450 ลำภูเนื้อย่างร่องคำ 1
1451 ร้านลูกชิ้นทิพย์ 1
1452 ธนาคารกสิกรไทย สาขากุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1
1453 โรงเรียนบ้านโคกศรี 1
1454 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ 1
1455 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง 1
1456 เสริมสวยไก่ 1
1457 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลธัญญา 1
1458 อาเฟย 1
1459 นางเพ็ญโสภา 1
1460 โรงเรียนหนองบัวชุม 1
1461 ต้นเนื้อย่าง 1
1462 ร้านสัมฤทธิ์ 1
1463 เจ๊ใจ พาณิชย์ 1
1464 โรงแรมสลวยเฮาส์รีสอร์ท 1
1465 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1
1466 โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 1
1467 วินเทจ บาร์เบอร์ ช็อป 1
1468 จ.เจริญก่อสร้าง 1
1469 ร้านปกแข็งก๊อปปี้เซอร์วิส 1
1470 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๗ 1
1471 แม่น้อยพาณิชย์ 1
1472 แร็พเตอร์ อีสปอร์ต 1
1473 โรงเรียนหนองแวงเหนือ 1
1474 ฝน ลาบก้อย 1
1475 ศิรินภาพานิชย์ 1
1476 ร้านศรีสุวรรณข้าวสาร 1
1477 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 1
1478 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเครือ 1
1479 ร้านน้องบีมบีมปลาเผา ผันน้ำเขื่อนลำปาว 1
1480 ร้านนุ่มนิ่ม 1
1481 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสวนพัฒนา 1
1482 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเพลิง 1
1483 ร้านพลอยนวดเพื่อสุขภาพ 1
1484 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 1
1485 ร้าน หม่องแซบก๋วยจั๊บอุบล 1
1486 ร้านก.กอล์ฟ​ก๋วยเตี๋ยวหมู 1
1487 วิภารัตน์เสริมสวย 1
1488 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอดอนจาน 1
1489 บ้านพักภูแฝก 1
1490 วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 1
1491 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากระเดา 1
1492 ร้านแม่ออม 1
1493 ร้านขายยา อทิกรเภสัช 1
1494 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 1
1495 เลิฟลี่เพท 1
1496 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1
1497 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ 1
1498 มดแดงมอเตอร์ สาขา ดอนจาน 1
1499 ร้านนงนาก 1
1500 สถานีตำรวจภูธรนาคู 1
1501 ร้านน้องข้าวฟ้าง 1
1502 บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขายางตลาด 1
1503 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนโคก 1
1504 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยมะทอ 1
1505 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม 1
1506 ร้าน นพพร 1
1507 ร้านดอนแคนพาณิชย์ 1
1508 ร้านครัวบาร์นม 1
1509 วิเสริมสวย 1
1510 ครัวสองพี่น้อง 1
1511 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขายางตลาด(กาฬสินธุ์) 1
1512 โรงแรมกิ่งหอม 1
1513 เทศบาลตำบลโคกศรี 1
1514 โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 1
1515 ร้านโกรวย สาขาห้วยผึ้ง 1
1516 โรงเรียนบ้านคำหม่วย 1
1517 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 1
1518 ที่ว่าการอำเภอคำม่วง 1
1519 ครูอ้วนไบรช็อป 1
1520 นภารัตน์ รีสอร์ท 1
1521 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 1
1522 รันดร การค้า 1
1523 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1
1524 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบอน หมู่ที่ 6 1
1525 นั่งหน้าหม้อ 1
1526 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 1
1527 สดใสพาณิชย์ 1
1528 บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ 1
1529 J&T express 1
1530 ร้านรจนา 1
1531 ห้องเย็นโอเล่ 1
1532 ร้านอาหารอีสาน 1
1533 กุหลาบเนื้อย่าง 1
1534 ตอมติมกาแฟโบราณ 1
1535 ร้านชำตัวต. 1
1536 สวนปันบุญ 1
1537 วัชรพร มาศงามเมือง 1
1538 ครัวชบาฮาหารตามสั่ง 1
1539 ธนาคารออมสิน สาขาถีนานนท์ 1
1540 ร้านลัคกี้ชาบู 1
1541 เทสโก้โลตัสมันนี่เซอร์วิสเซส สาขากาฬสินธุ์ 1
1542 แอมเวย์ ประเทศไทย (จำกัด) สาขากาฬสินธุ์ 1
1543 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากุฉินารายณ์(กาฬสินธุ์) 1
1544 ร้านประจักษ์พานิช 1
1545 โรงเรียนโคกศรีเมือง 1
1546 ชาญ 1
1547 ร้านพรรณแสนโชค 1
1548 ร้านน้องเม็ดปลาเผา ผันน้ำเขื่อนลำปาว 1
1549 ร้านเสริมสวยคอง 1
1550 อุ่นรัก เฮ้าส์ 1
1551 โรงเรียนเจริญผลสอนขับรถ 1
1552 กิมฮวย 1
1553 นางสมเพียร วรสาร 1
1554 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงพยุง 1
1555 ร้านปกแข็งก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 1
1556 บริษัทกวงฮะเฮง เยาวราชโกลด์ จำกัด(สาขาหนองหิน) 1
1557 ฟิตเนส ศูนย์แพทย์ 1
1558 ร้านไข่มุก 1
1559 ร้านน้องกีกี้ 1
1560 บริษัท เค.เอ.เอส.ยนตรการ(วัสดุ)จำกัด 1
1561 โรงเรียนดงน้อยวิทยา 1
1562 โรงเรียนโคกก่องวิทยา 1
1563 กินเส้น 1
1564 บ้านโฮม 1
1565 ร้านเสริมสวยฟ้าใสบิวตี้ 1
1566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 1
1567 ทรูช้อป เทสโกโลตัสกาฬสินธุ์ 1
1568 เทสโก้โลตัสเอ็กเพรส สาขาโคกศรี 1
1569 อิมโมบาย 1
1570 ที่ว่าการอำเภอนามน 1
1571 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง 1
1572 ร้านสุปัน 1
1573 ร้านถนอมการไฟฟ้า 1
1574 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง/สอน อบ.2-ป.6 1
1575 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 1
1576 ตะเคียนซาลอน 1
1577 ไก่ย่างวิเชียรบุรี กุดปลาค้าว 1
1578 ติดนม 1
1579 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 1
1580 วัฒนาพาณิช 1
1581 ร้านฝั้นดีเจริญทรัพย์ 1
1582 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 1
1583 เกาลูน ห้วยเม็ก 1
1584 วรานนท์พานิชย์ 1
1585 ร้านไทยเจริญพาณิชย์ 1
1586 2 1
1587 บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จำกัด(มหาชน)สาขาย่อยฆ้องชัย 1
1588 มารุมหม้อ บุฟเฟ่ 1
1589 BOWLING Nail & Spa 1
1590 โรงเรียนบ้านคำพิมูล 1
1591 โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1
1592 โรงเรียนบ้านนาวี 1
1593 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว 1
1594 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1
1595 ซ่อมโน๊ตบุ๊คราคาส่ง 1
1596 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1
1597 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 1
1598 ร้านซองลี 1
1599 โรงแรมบ้านพักคำบง 1
1600 ร้านก๋วยจั๊บยายณี 1
1601 ศูนย์สาธิตการตลาดหมู่ที่ 4 1
1602 ร้านนายไกรทอง​ จุลกอง 1
1603 ร้านตัดผมแสงดาวบาร์เบอร์ 1
1604 ร้านขายของชำ/ขายอาหารสดนางประสงค์ 1
1605 เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1
1606 ร้านแม่รุ่งอรุณ 1
1607 อุมาพร 1
1608 หจก.อุทัยเจริญรุ่งเรืองกิจ 1
1609 สุริยันต์พานิชย์ 1
1610 เอสซี คลินิกเวชกรรม 1
1611 ร้านวรกมล 1
1612 ร้านอาหารบ้านครูจ้ำ 1
1613 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1
1614 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 1
1615 ครัวครูวิ 1
1616 โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 1
1617 ร้านทองอินทร์ปิโตรเลียม 1
1618 ร้านวัตสันกาฬสินธุ์พลาซ่า 1
1619 Arreeya Cafe' "ฮิมทาง" 1
1620 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าอ้อย 1
1621 เรนโบว์เฮ้าส์รีสอร์ท 1
1622 ร้านต้นปาล์ม 1
1623 งานบุญคุณพ่อกิ่ง พรมเวียง 1
1624 ร้านตัดผมกอล์ฟ 1
1625 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1
1626 ร้านศรีโอชา ( ป้าเล็ก ) 1
1627 ทีชายะ ชานมไข่มุก แม็คโครกาฬสินธุ์ 1
1628 รพ.สต.บ้านสร้างแก้ว 1
1629 โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 1
1630 ID Phone Shop 1
1631 เตี้ยเนื้อย่างเกาหลี 1
1632 นางสำฤทธิ์ ศรีสุข 1
1633 นำโชคพาณิชย์ 1
1634 แสงจันทร์ร้านค้า 1
1635 นรมน 1
1636 ร้านตุ๋ยมินิมาร์ท 1
1637 สำนักทะเบียนอำเภอฆ้องชัย 1
1638 ร้านค้า อาหารและเครื่องดื่ม 1
1639 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวกันเอง สาขากุฉินารายณ์ 1
1640 ตลาดสดเทศบาลตำบลร่องคำ 1
1641 ธนาคารออมสินสาขาคำม่วง 1
1642 ร้านแม่สมบูรณ์ 1
1643 ร้าน 1
1644 สาขา ปตท.รัตนประเสริฐ (กาฬสินธุ์) 1
1645 ร้านแซ่จอม 1
1646 ร้านหมูกะทะ (ร้านแป๋ว) 1
1647 ทินธิกร ร้านตัดผมชาย 1
1648 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา 1
1649 รัตนา 1
1650 ร้านกมลาไสย 1
1651 ร้านวัตสันสาขาบิ๊กซีกาฬสินธุ์ 1
1652 เมืองฟ้าแดดสงยาง(พระธาตุยาคู) 1
1653 เอไอเอสเทเลวิชสาขาบิ๊กซีกาฬสินธุ์ 1
1654 Mcjeans โลตัสกาฬสินธุ 1
1655 KFC โลตัส สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1
1656 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขา​ สมเด็จ 1
1657 บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมจำกัด สาขากุฉินารายณ์ 1
1658 KFC สาขาโลตัสกาฬสินธุ์ 1
1659 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสมเด็จ 1
1660 2506 เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขา ตลาดแสงสังข์ทอง 1
1661 โรวเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1
1662 เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขา หนองกุงศรี 1
1663 โรงเรียนโคกคำวิทยา 1
1664 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 1
1665 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) 1
1666 ร้าน ลิ้มแฟร์บุ๊คเซนเตอร์ 1
1667 7-11 ตลาดโต้รุ่งกาฬสินธุ์ 1
1668 ร้าน7-11 ปตท น้ำมันไทยบริการ. 1
1669 7-11 ทุ่งศรีเมือง 1
1670 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 1
1671 Cafe Amazon สน.ยางตลาด 1
1672 ธนาคารออมสินสาขายางตลาด 1
1673 14838สมเด็จภูพาน 1
1674 หจก.ดวงทอง2016 1
1675 ร้านสเวนเซ่นส์สาขากาฬสินธุ์ 1
1676 โอเล่ช้อป 1
1677 ร้าน7-11สาขานาคู 1
1678 ธนาคารออมสินสาขากมลาไสย 1
1679 ร้านทองเยาวราช99 สาขากาฬสินธุ์ บิ๊กซี 1
1680 บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขากุฉินารายณ์ 1
1681 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1
1682 ร้านบานาน่า สาขาเทสโก้โลตัสกาฬสินธุ์ 1
1683 เทสโก้โลตัส สาขากาฬสินธุ์ 1
1684 7-eleven สาขา 1856 กุฉินารายณ์ 1
1685 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ 1
1686 โรงแรมริมปาว 1
1687 กิฟฟารีนสาขากาฬสินธุ์ 1
1688 เทสโก้โลตัสเอ็กเพลส2003คำม่วง 1
1689 บิ๊กซีดีโป้กุฉินารายณ์ 1
1690 วัดพุทธาวาสภูสิงห์ 1
1691 ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 1
1692 แพการะเกด 1
1693 ทรัพย์ไพศาล 1
1694 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 1
1695 วัดสว่างหัวนาคำ 1
1696 7-11 ปตท.สงวนวงษ์ 1
1697 09669ปตท.ยางตลาด 1
1698 สุกี้เฮาส์ 1
1699 ซาลอน เดอ วาเรนเซีย กุฉินารายณ์ 1
1700 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 1
1701 บริษัท กาฬสินธุ์พลาซ่า จำกัด สาขา00001 1
1702 บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์ 1
1703 บริษัทกาฬสินธุ์ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด 1
1704 11337ปตท.ตำบลโพนทองกาฬสินธุ์ 1
1705 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอคำม่วง 1
1706 บริษัทไทยเพิ่มพูลโฮมช็อปรีเทล จำกัด สาขากุฉินารายณ์ 1
1707 คาเฟ่อเมซอน ปตท.หนองกุงศรีปิโตรเลียม 1
1708 แม็คโคร สาขากาฬสินธุ์ 1
1709 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซีกาฬสินธุ์ 1
1710 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากาฬสินธุ์ 1
1711 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)สาขากาฬสินธุ์ 1
1712 เทสโก้โลตัสสาขาสมเด็จ 1
1713 Kerry Express 1
1714 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)สาขากุฉินารายณ์ 1
1715 ก๋วยเตี๋ยวเรือ ตลาดโรงสี 1
1716 HUG A MUG 1
1717 ร้านไดโนเสาร์กะทิสด 1
1718 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1
1719 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคำม่วง 1
1720 KFC กุฉินารายณ์ 1
1721 The pizza company สาขาโลตัสกาฬสินธุ์ 1
1722 ร้านเซเว่น ม.กาฬสินธุ์(นามน) 1
1723 ธนาคารกรุงเทพ สาขา Big C กาฬสินธุ์ 1
1724 ยิ่งวัฒนาบัวขาว 1
1725 ปตท ไพบูลย์ ยางตลาด 1
1726 ข้าวมันไก่นายอ 1
1727 ร้านไจแอนท์ชาบู & ซูชิ 1
1728 Studio7 BigC kalasin 1
1729 White Linen 1
1730 ที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 1
1731 ที่ว่าการอำเภอนาคู 1
1732 อิ่มอร่อย 1
1733 บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธุ์ 1
1734 ร้านแอบแซ่บ เจริญโภชนา 1
1735 โรงเรียนร่องคำ 1
1736 ร้าน7-11สาขาสหัสขันธ์ 1
1737 ร้านค้าประชารัฐ บ้านน้ำปุ้น หมู่ 4 1
1738 สมาร์ทเบรน สาขากาฬสินธุ์ 1
1739 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 1
1740 ปั๊มน้ำมันส์ 1
1741 ร้านซูชิร็อค&ชาบู 1
1742 เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขา 2153 คำใหญ่ 1
1743 ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1
1744 สถานตรวจสภาพรก ก.สมเด็จ 1
1745 ตลาดชุมชน ตำบลลำพาน 1
1746 ตลาดเมืองเก่าย้อนเวลา ณ ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ 1
1747 7-11อนรรฆนาค 1
1748 หจก.บอสโอเบลล์ 1
1749 บริษัทมิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. สาขา กาฬสินธุ์พลาซ่า 1
1750 5มกรา 1
1751 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 1
1752 รเานริมคลอง 1
1753 พิพิธภัณฑ์สิรินธร 1
1754 บริษัท กาฬสินธุ์พลาซ่า จำกัด สาขา 00000 1
1755 ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1
1756 KFC ปตท.สมเด็จกาฬสินธุ์ 12257 1
1757 มิสเตอร์ โดนัท กาฬสินธุ์ พลาซ่า 1
1758 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูฮัง 1
1759 ธนาคารกสิกรไทย สาขากาฬสินธุ์ 1
1760 ตลาดสดเทศบาลตำบลโคกศรี 1
1761 ธนาคารออมสิน ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตกาฬสินธุ์ 1
1762 7-11สมเด็จ(01017) 1
1763 เเพล่องธนาธิป สะพานเทพสุดา 1
1764 คาเฟ่ อเมซอน สาขา สหัสขันธ์ 1
1765 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนามน 1
1766 บริษัท กาฬสินธุ์ออโตเซลส์ จำกัด 1
1767 คาเฟ่ อเมซอน (ปตท.กาฬสินธุ์-สหัสขันธ์) 1
1768 7-11 สาขาตลาดแสงสังข์ทอง 1
1769 ร้านคิวบาร์ มิวสิค แอนด์ เรสเทอรอง 1
1770 จินจินบิวตี้ สาขากุฉินารายณ์ 1
1771 ร้านปรีชาบาร์เบอร์ 1
1772 พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์(หอศิลป์) 1
1773 exp2244ยางตลาด 1
1774 ร้านพอใจทุกอย่าง20 1
1775 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 1
1776 บจก.เทียนชัยเพื่อนอีสาน 1
1777 ร้านแว่นท็อปเจริญสาขาเขาวง 1
1778 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญธรรม 1
1779 ธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์พลาซ่า 1
1780 ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1
1781 ติ๋มผัดไทย 1
1782 ร้านคาเฟ่อเมซอน บ่อปลา สามแยกโนนตาล 1
1783 ตลาดทุ่งนาทอง 1
1784 ว.ทรัพย์เจริญรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ 1
1785 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 1
1786 7-11 สาขา ปตท.หนองกุงศรี 1
1787 True Shop Big C Kalasin 1
1788 มินิบิ๊กซี เอสโซ่ยางตลาด 1
1789 Cafe​ DE Pool 1
1790 ครัวกุฉิฯ (Kuchi Cuisine) 1
1791 หจก.สมานมิตรสโตร์ 1
1792 แอ๋วเสริมสวย 1
1793 KIDSZAA สาขาสมเด็จ 1
1794 09526ชุมชนร่องคำ 1
1795 หจก.ต้นแพร ซูเปอร์สโตร์ 1
1796 คิงคองโฟน สาขาโลตัสกุฉินารายณ์ 1
1797 ตลาดต้นยาง เทศบาลตำบลยางตลาด 1
1798 พัชริดาซาลอน 1
1799 ร้าน ตัดผมชาย 1
1800 ร้านสหพาณิชย์ 1
1801 Cafe'Amazon แยกโต้รุ่ง 1
1802 อันจัง หมูย่างเกาหลี สาขาท่าคันโท 1
1803 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 1
1804 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1
1805 เสริมสวยภาบิวตี้ 1
1806 ที่ว่าการอำเภอสมเด็จ 1
1807 ชิค ชิค ช้อป สาขากาฬสินธุ์พลาซ่า 1
1808 โรงเรียนบ้านท่างาม 1
1809 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1
1810 ร้านมิสเตอร์โดนัทสาขาบิ๊กซีกาฬสินธุ์ 1
1811 บริษัท ศิริมหาชัย มุกดาหาร จำกัด สาขากุฉินารายณ์ 1
1812 ร้านแว่นท็อปเจริญ โลตัสกุฉินารายณ์ 1
1813 ร้านอาหารป่าครัวขนุนทอง 1
1814 สวนสุพรรณ์อินทผลัม 1
1815 สวนน้ำสมเด็จ​ 1
1816 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก 1
1817 กาสะลองแฟ 1
1818 ร้านแจ่วฮ้อน กาฬสินธุ์ 1
1819 ร้านปาล์ม@ปุ้ย 1
1820 Shop AIs buddy สาขาโลตัส อ.สมเด็จ 1
1821 ภัทร สปอร์ต 1
1822 หจก.น้ำมันไทยบริการ 1
1823 คลีนสแควร์สาขาโลตัสกาฬสินธุ์ 1
1824 ร้านเอ๋อาหารตามสั่ง 1
1825 เทศบาลตำบลบัวบาน 1
1826 ร้านบ้านจิ้มจุ่มสิบหมื่น 1
1827 Pingping​nails 1
1828 ตรอ.กุฉินารายณ์ 1
1829 Rayma(สาขาสมเด็จ) 1
1830 เจริญดีพาณิชย์ 1
1831 โรงเรียนอนุกูลนารี 1
1832 ร้าน ANTB 1
1833 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม 1
1834 โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ 1
1835 ร้านชายสี่ 1
1836 รัานน้องแอนปลาเผา 1
1837 ร้านน้องเเพท&จักจั่น ผันน้ำเขื่อนลำปาว 1
1838 Frozen restaurant By Katang 1
1839 ตลาดต้องชมเทศบาลตำบลกมลาไสย 1
1840 ร้านก๋วยเตี๋ยวไดโนเสาร์ 1
1841 ร้านนวดหัตเวชเพื่อสุขภาพ 1
1842 ร้านอาหารตามสั่งโสรญา 1
1843 ร้านมานุเครื่องนอน 1
1844 เทสโก้โลตัสเอ็กเพรส สาขา2134สหัสขันธ์ 1
1845 ร้านศิริมา 1
1846 ตลาดสดเทศบาลตำบลยางตลาด 1
1847 สถานบริการสักผิวหนัง เจาะผิวหนัง เจาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย 1
1848 สปา 1
1849 โฮสเทล 1
1850 ศูนย์อาหาร 1
1851 5 1
1852 สถานที่เพื่อการเรียนการสอนกีฬา 1
1853 สถานออกกำลังกายอื่นๆ 1
1854 ตลาดค้าส่งสินค้าขนาดใหญ่ 1
1855 ธุรกิจพลังงาน 1
1856 สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน สัตว์เลี้ยง 1
1857 การไฟฟ้า 1


PROCESS DATA