ปรับปรุงระบบเว็บไซต์การจองห้องประชุม สสจ.กาฬสินธุ์

 
เว็บไซต์จองห้องประชุมใหม่ Version 3.1 stable   เว็บไซต์จองห้องประชุม เดิม ( จะยกเลิกใช้ในวันที่ 1ตุลาคม พ.ศ. 2560 )
ปรับปรุง/แก้ไข อะไรบ้าง ?  

คำเตือน : การจองห้องประชุมจะยุติลงแล้วนะครับให้ไปใช้ตัวใหม่เลยนะครับ ส่วนท่านใดที่จองไว้ รบกวนท่านจองใหม่ในระบบใหม่ด้วยนะครับ

1. แก้ไขปัญหา การจองซ้ำกัน   !!!!! ช่วงนี้ ดูได้แต่ห้ามจองนะครับ ถ้าจองให้ใช้ Version 2 นะ
2. ยกเลิกการกำหนดช่วงวันที่ ปรับเป็นการเลือกวันที่ ได้หลายๆ วัน    
3. เลือกห้องประชุมแต่ละวัน แยกจอง เช้า - บ่าย    
4. ใช้ Username และ Password เดิมนะครับ ไม่ได้เปลี่ยนหรือสมัครใหม่ใดๆทั้งสิ้น    
5. หากเลือกวันที่ซ้ำกับท่านอื่นระบบจะตัดไม่ให้จองนะครับ    
6. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใด แจ้งได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.กาฬสินธุ์    
7. อย่าลืมระบุเรื่องที่ประชุมด้วยนะครับ ระบบจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลครับ    
    ขอให้สนุกกับการใช้ระบบจองห้องประชุม ในเวอร์ชั่นใหม่นะครับ