ระบบจองห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ประชุมวันนี้ มีอะไรบ้าง วันที่ 24 เมษายน 2561
ช่วงเวลา เรื่อง ห้องประชุม
เช้า 8.30-16.00น. ประชุมขึ้นทะเบียน อปท ปัญญานุสติ
บ่าย 13.00-16.30น. ประชุมขึ้นทะเบียน อปท ปัญญานุสติ
บ่าย 13.00-16.30น. คัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปี 2562 ค๊อกพิค
เช้า 8.30-16.00น. เตรียมการประเมินโครงการสร้างครอบครัวสุขภาพดีวิถีธรรมฯ ไตรลักษณ์
บ่าย 13.00-16.30น. เตรียมการประเมินโครงการสร้างครอบครัวสุขภาพดีวิถีธรรมฯ ไตรลักษณ์
เช้า 8.30-16.00น. เตรียมการประเมินโครงการสร้างครอบครัวสุขภาพดีวิถีธรรมฯ ไตรลักษณ์
บ่าย 13.00-16.30น. เตรียมการประเมินโครงการสร้างครอบครัวสุขภาพดีวิถีธรรมฯ ไตรลักษณ์
<< เมษายน 2018 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
12

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

3

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

4

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

5

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

6

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

7
89

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

10

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

11

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

121314
1516

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

17

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

18

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

19

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

20

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

21
2223

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

2425

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

26

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

27

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

28
2930

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

Copyright © Meeting/Conference Room Kalasin Public Heatlh office 2017