ระบบจองห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ประชุมวันนี้ มีอะไรบ้าง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ช่วงเวลา เรื่อง ห้องประชุม
เช้า 8.30-16.00น. ประชุมคณะทำงานโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปัญญานุสติ
บ่าย 13.00-16.30น. ประชุมคณะทำงานโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปัญญานุสติ
<< พฤศจิกายน 2018 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
12

บ่าย (13.00-16.30น)

3
45

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

6

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

78

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

9

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

10
11121314

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

15

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

1617
181920

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

2122

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

23

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

24
2526

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

2728

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

29

บ่าย (13.00-16.30น)

30

เช้า (8.30-12.00น)

เช้า (8.30-12.00น)

บ่าย (13.00-16.30น)

บ่าย (13.00-16.30น)

Copyright © Meeting/Conference Room Kalasin Public Heatlh office 2017