หน้าแรก
    ฝังโครงสร้างกลุ่มงาน
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    บุคลากร
    ระบบตรวจสอบ การส่งรายงานสารสนเทศ ระดับอำเภอ
    planstrategy
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    สสจ.กาฬสินธุ์
    สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
    กระทรวงสาธารณสุข
    ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ ผ่านระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ (GIS)
 เอกสารนิเทศ ปี 2558
    ห้วยผึ้ง
    ท่าคันโท
    ห้วยเม็ก
    สมเด็จ
    กมลาไสย
    ร่องคำ
    กุฉินารายณ์
    คำม่วง
    นามน
    หนองกุงศรี
    สหัสขันธ์
    เว็บบอร์ดสุขภาพ
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 7536501  คน
 
  :: ::
 
 กรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 2014-11-21 กรอบการประเมินคำรับรอง ปี 2558แก้ไข19112557  ...
 2015-05-01 กรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราราชการ ปรับ27042558  ...
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 2009-10-09 กรอบการประเมินการปฏิบัติราชการ ปี 2553  ...
 2009-10-14 การประชุมผู้บริหารหน่วยงานสสจ.กาฬสินธุ์  ...
 2015-10-01 ร่าง master plan 59  ...
 ระบบการประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ 
 2015-05-25 เครื่องมือประเมินChecklist ปี 2558  ...
 2015-06-22 เครื่องมือประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ รอบที่ 2 ปี 2558  ...
 แผนพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 2014-11-21 master plan 2558  ...
ตารางกิจกรรมกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
Year   Month   Week   Day   Today
S M T W T F S
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
S M T W T F S
         
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   
S M T W T F S
         
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           
S M T W T F S
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
S M T W T F S
     
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
S M T W T F S
           
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
           
S M T W T F S
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
S M T W T F S
       
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
S M T W T F S
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
         
S M T W T F S
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
S M T W T F S
         
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
S M T W T F S
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
 
ภาพกิจกรรม
 
 
 
...................................................................................................................................
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
3/38 สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 043-821640  โทรสาร : 043-821640
Email : dong@kalasin.moph.go.th