"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

 
 
 
             

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 ณ สนามที่ว่าการอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ทำการซักซ้อม และร่วมการตรวจความพร้อมทรัพยากรของหน่วยงาน และปล่อยขบวนยานพาหนะ เข้าร่วมกิจกรรม 64 คัน และบุคลากร ร่วมกิจกรรม 1,691 คน โดยเป็นยานพาหนะในการลำเลียง บุคลากร รถสูบส่งน้ำระยะไกล รถบรรทุกน้ำ เพื่อใช้ในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน พร้อมลงปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่เป้าหมายบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 
 
แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์
 
 
วันที่ : 2020-02-28