"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563

 
 
 
             

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และคณะเจ้าหน้าที่หน่วยสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนที่มาร่วมงานในการสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือที่ถูกวิธี โดยยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ” เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้ใส่ใจต่อสุขภาพ ป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ และโรคไวรัส COVIT-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

 
 
แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์
 
 
วันที่ : 2020-02-27