สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานวันพยาบาล ประจำปี 2560

 
 
 
             

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานวันพยาบาล ประจำปี2560 การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณ ระลึกถึงผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และ สดุดีคุณงามความดีของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ซึ่งกำหนดให้ วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลสากล โดยมี ท่านสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ยังได้จัดกิจกรรมแรลลี่ เพื่อให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่นักเรียน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

 
 
แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
วันที่ : 2017-05-09