สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุม"ชาวกาฬสินธุ์ น้อมนำศาสตร์ พระราชา พัฒนาเศรษกิจสู่ความยั่งยืนและสังคมมีสุข"

 
 
 
             

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมในงาน "ชาวกาฬสินธุ์ น้อมนำศาสตร์ พระราชา พัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนและสังคมมีสุข" ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี ท่านสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี และท่านได้เสนอแนวทางการบริหารจังหวัด แก้ไขความเดือดร้อน พร้อมทั้งเป็นห่วงในความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 
 
แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
วันที่ : 2017-05-09