สสจ.กาฬสินธุ์ ออกติดตามและนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานรอบ 1/2560 คปสอ.เมือง

 
 
 
             

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการออกติดตามและนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานรอบ 1/2560 โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะนิเทศงานร่วมออกติดตามผลการดำเนินงาน คปสอฺ. เมืองโดย ออกติดตามนิเทศรพ.สต.ดงสว่าง และ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดของกระทรวงและรับฟังปัญหาในพื้นที่

 
 
แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
วันที่ : 2017-05-03