สสจ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมสัมมนาวิชาการสัญจร “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2560”

 
 
 
             

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่าย IC จังหวัดจัดประชุมสัมมนาวิชาการสัญจร “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2560” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันผู้ป่วยและญาติ พร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ปลอดภัยจากการติดเชื้อทั้งในและนอกโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

 
 
แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
วันที่ : 2017-05-03