สสจ.กาฬสินธุ์ มอบหนังสือประเมินรับรองเกษตรกรผู้ผลิต ที่ผ่านมาตรฐานอาหารปลอดภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (KS)

 
 
 
             

วันที่ 27 เมษายน 2560 นางฉวีวรรณ ชมภูเขา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมพร้อมกล่าวรายงานการประเมินรับรองเกษตรกรผู้ผลิต ที่ผ่านมาตรฐานอาหารปลอดภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (KS) จำนวน 46 ราย เพื่อเป็นเกียรติ ขวัญกำลังใจ และประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองฯ ณ ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

 
 
แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
วันที่ : 2017-04-27