สสจ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี สัญจรครั้งที่ 59

 
 
 
             

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี สัญจรครั้งที่ 59 ร่วมกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนามน สมเด็จ คำม่วง สามชัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสถานบริการทางด้านสุขภาพ เพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจรครั้งที่ 59 ณ ห้องประชุมไตรลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนามน เป็นประธานในการประชุม โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นโครงการนำร่องที่จะวางแนวทางในการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพ โดยหวังผลให้หายขาด (curative treatment) หรือได้รับการรักษาแบบประคับประคอง (palliative treatment) เพื่อให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายระดับชาติด้านสาธารณสุขของมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคต โดยมีกำหนดจัดขึ้น กิจกรรมวาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี สัญจร ครั้งที่ 59 นี้ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกิจกรรมในงาน ได้แก่ การจัดอัลตร้าซาวด์ให้กับประชาชนที่มีอายุ 40-75 ปี เป็นผู้ที่มีประวัติการกินปลาดิบ เป็นคนอีสานโดยกำเนิด การจัดบูทนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี กิจกรรมการแสดงจากศิลปิน/ดารา และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

 
 
แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
วันที่ : 2017-04-27