สสจ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมสัมมนาวิชาการสัญจร เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2560

 
   
             

วันที่ 20 เมษายน 2560 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่าย IC จังหวัดจัดประชุมสัมมนาวิชาการสัญจร เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันผู้ป่วยและญาติ พร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ปลอดภัยจากการติดเชื้อทั้งในและนอกโรงพยาบาล

 
 
แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
วันที่ : 2017-04-20