: ข่าวรอบรั้ว สาธารณสุขกาฬสินธุ์

 
   
วันที่
เรื่อง
แหล่งข่าว
2017-04-19
สสจ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-04-11
สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-04-07
สสจ.กาฬสินธุ์ ออกติดตามและนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่ 1 พื้นที่โซน คปสอ ห้วยผึ้ง
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-04-07
สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-04-03
สสจ.กาฬสินธุ์ เตรียมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-03-28
สสจ.กาฬสินธุ์เข้าร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 3 /2560
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-03-23
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์รักดี ทูบีนัมเบอร์วัน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2560
งานประชาสัมพันธุ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธู์
2017-03-22
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองปัญหาพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-03-22
สสจ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นและคนดี ศรีสาธารณสุข ประจำปี 2560
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-03-21
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2560
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
   
First Previous Next Last