วันที่
เรื่อง
แหล่งข่าว
2017-03-23
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์รักดี ทูบีนัมเบอร์วัน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2560 /
งานประชาสัมพันธุ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธู์
2017-03-22
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองปัญหาพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560 /
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-03-22
สสจ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นและคนดี ศรีสาธารณสุข ประจำปี 2560 /
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-03-21
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2560 /
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-03-21
สสจ.กาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่อำเภอนาคู /
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-03-16
สสจ.กาฬสินธุ์ ปั่นเยี่ยม คปสอ.เขาวง เพื่อให้กำลังใจและมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย /
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-02-10
สสจ. กาฬสินธุ์จัดประชุมพัฒนาค้นหาค่านิยมองค์กร moph /
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2016-11-04
สสจ.กาฬสินธุ์ เตือนหน้าหนาวถนนตามภูเขามีหมอกลงจัด แนะเช็ครถและศึกษาเส้นทางให้พร้อมก่อนเดินทาง/
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2015-12-02
กาฬสินธุ์ : เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ/
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2015-11-25
สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพภาพที่ 7/
งานประชาสัมพันธ์ สสจ.กส
   
Next Last
 
จำนวนที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หน้า
 
   
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
  3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทรศัพท์ 0-4381-1561
  E-mail : contact@kalasin.moph.go.th