วันที่
เรื่อง
แหล่งข่าว
2017-04-27
สสจ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560-2579 อย่างบูรณาการ /
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-04-27
สสจ.กาฬสินธุ์ มอบหนังสือประเมินรับรองเกษตรกรผู้ผลิต ที่ผ่านมาตรฐานอาหารปลอดภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (KS) /
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-04-27
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี สัญจรครั้งที่ 59 /
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-04-25
สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันสมเด็จพระนเรศมหาราช/
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-04-20
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมสัมมนาวิชาการสัญจร เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2560/
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-04-19
สสจ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ /
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-04-11
สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2560/
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-04-07
สสจ.กาฬสินธุ์ ออกติดตามและนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่ 1 พื้นที่โซน คปสอ ห้วยผึ้ง/
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-04-07
สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ /
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-04-03
สสจ.กาฬสินธุ์ เตรียมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ /
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
   
Next Last
 
จำนวนที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หน้า
 
   
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
  3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทรศัพท์ 0-4381-1561
  E-mail : contact@kalasin.moph.go.th