: ข่าวรอบรั้ว สาธารณสุขกาฬสินธุ์

 
   
วันที่
เรื่อง
แหล่งข่าว
2017-05-09
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด (MCH Board) ครั้งที่ 4/2560
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-05-09
สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานวันพยาบาล ประจำปี 2560
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-05-09
สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุม"ชาวกาฬสินธุ์ น้อมนำศาสตร์ พระราชา พัฒนาเศรษกิจสู่ความยั่งยืนและสังคมมีสุข"
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-05-03
สสจ.กาฬสินธุ์ ออกติดตามและนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานรอบ 1/2560 คปสอ.เมือง
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-05-03
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมสัมมนาวิชาการสัญจร “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2560”
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-04-27
สสจ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560-2579 อย่างบูรณาการ
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-04-27
สสจ.กาฬสินธุ์ มอบหนังสือประเมินรับรองเกษตรกรผู้ผลิต ที่ผ่านมาตรฐานอาหารปลอดภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (KS)
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-04-27
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี สัญจรครั้งที่ 59
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-04-25
สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันสมเด็จพระนเรศมหาราช
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2017-04-20
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมสัมมนาวิชาการสัญจร เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2560
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
   
Next Last