วันที่
เรื่อง
แหล่งข่าว
2017-02-10
สสจ. กาฬสินธุ์จัดประชุมพัฒนาค้นหาค่านิยมองค์กร moph /
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2016-11-04
สสจ.กาฬสินธุ์ เตือนหน้าหนาวถนนตามภูเขามีหมอกลงจัด แนะเช็ครถและศึกษาเส้นทางให้พร้อมก่อนเดินทาง/
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2015-12-02
กาฬสินธุ์ : เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ/
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2015-11-25
สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพภาพที่ 7/
งานประชาสัมพันธ์ สสจ.กส
2015-11-23
การประชุมการจัดงานกาฬสินธุ์ 222 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงบรรพชนที่ได้ร่วมกันสร้างเมืองกาฬสินธุ์/
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
   
 
จำนวนที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หน้า
 
   
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
  3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทรศัพท์ 0-4381-1561
  E-mail : contact@kalasin.moph.go.th