ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 จ้างเหมาบริการ นักจัดการงานทั่วไป [2019-01-08]
     
 
       

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 จ้างเหมาบริการ นักจัดการงานทั่วไป

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> กล่มุงานบริหารทรัพยากรบุคคล
   
 
 
>