ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ [2018-12-21]
     
 
       

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานคุมครองผู้บริโภคและเภสัชฯ  สสจ.กาฬสินธุ์

รับสมัครวันที่  24 - 28 ธันวาคม 2561 ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาฬสินธุ์

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
   
 
 
>