ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปรเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [2022-05-27]
     
 
       

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปรเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> กลุ่มงานบริการทรัพยากรบุคคล
   
 
 
>