ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวันเวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (รพ.ร่องคำ) [2022-05-06]
     
 
       

-

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> บริหารทรัพยากรบุคคล
   
 
 
>