ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งใหเดำรงตำแหน่วประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) [2022-04-26]
     
 
       

ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งใหเดำรงตำแหน่วประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ)

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> กลุ่มงานบริการทรัพยากรบุคคล
   
 
 
>