ประกาศผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการ ต.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา [2018-11-05]
     
 
       

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> กลุ่มงานทร้พยากรบุคคล
   
 
 
>