รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการเงินและบัญชี [2018-11-02]
     
 
       

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา และนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 - 9 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
   
 
 
>