ผลการคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ ผช.สสอ. รวมจำนวน 6 อัตรา สังกัด สสจ.กาฬสินธุ์ [2021-11-09]
     
 
       

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
   
 
 
>