ผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) รพ.คำม่วง สสจ.กาฬสินธุ์ [2021-09-28]
     
 
       

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
   
 
 
>