ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สสจ.กาฬสินธุ์ (นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ) [2021-08-26]
     
 
       

ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สสจ.กาฬสินธุ์ (นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ)

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> กลุ่มงานบริการทรัพยากรบุคคล
   
 
 
>