ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ [2018-08-16]
     
 
       

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพ

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> กลุ่มงาานทรัพยากรบุคคล
   
 
 
>