แนวทางการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 [2018-08-08]
     
 
       

แจ้งแนวทางการประเมินและเครื่องมือการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงานในสังกัด สสจ.กาฬสินธุ์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
   
 
 
>