คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [2018-05-11]
     
 
       

เรื่อง ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดกาฬสินธุ์ กระทำการใดๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการรีวิวผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางสื่อทุกชนิด

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
   
 
 
>