ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา [2018-02-27]
     
 
       

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
   
 
 
>