เอกสารการประชุมลงนามคำรับรอง ปี 2561 วันที่ 11 มกราคม 2561 [2018-01-12]
     
 
       

เอกสารและไฟล์นำเสนอการประชุมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงานสสจ.กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร  สสจ.กาฬสินธุ์

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> ยุทธศาสตร์
   
 
 
>