สรุปผลการประเมินCockpit รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 [2017-11-20]
     
 
       

สรุปผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงานสังกัดสสจ.กาฬสินธุ์ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> ยุทธศาสตร์
   
 
 
>