กรอบประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561 [2017-12-26]
     
 
       

กรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2561

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> ยุทธศาสตร์
   
 
 
>