ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ อัตรา [2017-11-10]
     
 
       

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ อัตรา

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ณ กลุ่มงานงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
   
 
 
>