ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๖ อัตรา [2017-10-16]
     
 
       

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๖ อัตรา 

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมค๊อกพิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
   
 
 
>