ผลการคัดเลือกเพ่ือย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ [2017-10-03]
     
 
       

ผลการคัดเลือกเพ่ือย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
   
 
 
>