ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาคู (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) [2017-08-28]
     
 
       

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาคู (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

   
    
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
   
 
 
>