ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) [2017-08-22]
     
 
       

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >>
   
 
 
>