เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการฯ [2019-08-27]
     
 
       

ประกาศลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
   
 
 
>