ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ [2019-08-14]
     
 
       

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
   
 
 
>