ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการในสังกัดสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [2017-08-15]
     
 
       

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการในสังกัดสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >>
   
 
 
>