ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนระดับนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) [2019-07-11]
     
 
       

ประกาศจังหวัด

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> กลุ่มงารบริหารทรัพยการบุคคล
   
 
 
>