กรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 [2016-11-07]
     
 
       

กรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงานใน สสจ.กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2560

ฉบับปรับปรุงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> ยุทธศาสตร์
   
 
 
>