สรุปรายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 (มกราคม 2559) [2016-02-25]
     
 
       

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง สสจ.กาฬสินธุ์ ขอส่งสรุปรายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 ประจำเดือนมกราคม 2559 (1 เมษายน 2558 - 31 มกราคม 2559) ตามไฟล์แนบ และสามารถดูรายงานตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเป็นรายบุคคลแยกตามตัวชี้วัด ที่ ftp : 203.157.186.16 โฟล์เดอร์ Name_nokpi_2559 สอบถาม 043-821640,087-7211901 นายวุฒิพงษ์ ฆารวิพัฒน์

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >>
   
 
 
>