สรุปรายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 (ตุลาคม 2558) [2015-11-27]
     
 
       

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง สสจ.กาฬสินธุ์ ขอส่งสรุปรายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 ประจำเดือนตุลาคม 2558 (1 เมษายน 2558 - 31 ตุลาคม 2558 ) ตามไฟล์แนบ และสามารถดูรายงานตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเป็นรายบุคคลแยกตามตัวชี้วัด ที่ ftp : 203.157.186.16 โฟล์เดอร์ 44KPI_RECHECK -> name_nokpi_2559 สอบถาม 043-821640,087-7211901 นายวุฒิพงษ์ ฆารวิพัฒน์

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >>
   
 
 
>