กรอบการประเมินคำรับรอง ปีงบประมาณ 2559 ปรับ 13พ.ย.2558 [2015-11-13]
     
 
       

กรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปรับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >> กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
   
 
 
>