รายงาน QOF แยกราย KPI ปี 2559 เดือนกรกฎาคม 2558 [2015-08-03]
     
 
       

  เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง สสจ.กาฬสินธุ์ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงาน งบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF) ปีงบประมาณ 2559 (1 เมษายน 2558 - 30 มิถุนายน 2558 ) เป็นรายบุคคลแยกตามตัวชี้วัด ที่ ftp : 203.157.186.16 โฟล์เดอร์ 44KPI_RECHECK -> name_nokpi_2559 สอบถาม 043-821640,087-7211901 นายวุฒิพงษ์ ฆารวิพัฒน์

   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >>
   
 
 
>