โปรแกรมตรวจสอบเบื้องต้น OP_PP_NHSO_2556_(32bit)_V.1.0 [2015-01-02]
     
 
       เรียน หน่วยบริการทุกแห่ง สสจ.กาฬสินธุ์ ขอส่งโปรแกรมตรวจสอบเบื้องต้น OP_PP_NHSO_2556_(32bit) เพื่อตรวจสอบก่อนส่ง 21 แฟ้มมาตรฐานเบื้องต้น สอบถาม 043-821640, 087-7211901 กรณี 64 bit ดาวน์โหลดที่ http://op.nhso.go.th/op/ เมนู ดาวน์โหลด
   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >>
   
 
 
>