ผลการประเมิน PPE specific รอบแรก (ต.ค.54 - มี.ค.55) [2015-01-02]
     
 
       เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง สสจ.กาฬสินธุ์ขอส่งผลการประเมิน PPE specific รอบแรก (ต.ค.54 - มี.ค.55) คู่มือการคีย์ PPE รหัสหัตถการ และวัคซีน สอบถาม/เสนอแนะ 087-7211901,043-821640
   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >>
   
 
 
>