สรุปผลการตรวจสอบ OP-PP ตุลาคม 2554 [2015-01-02]
     
 
       เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง สสจ.กาฬสินธุ์ สรุปรายงานตรวจสอบคุณภาพข้อมูล op-pp ประจำเดือน ต.ค. 54 ระดับหน่วยบริการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ ขอให้หน่วยบริการที่มีคุณภาพแต่ละแฟ้มน้อยกว่าร้อยละ 95 ช่วยตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขก่อนส่งทุกครั้ง สอบถามโทร 043-821640 กลุ่มงานพัฒายุทธศาสตร์
   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >>
   
 
 
>